Gå til hovedindholdet

Forskning i økologi

Her kan du læse lidt om forskning på økologiområdet:

GUDP

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning der skal skabe mere sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration af viden på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet herunder også på økologiområdet.

Ordningen skal medvirke til, at der bliver givet midler til de forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som har de største potentialer og løser de mest centrale udfordringer i fødevaresektoren.

Læs mere om GUDP her

ICROFS

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) indhenter i forbindelse med konkrete økologiske forskningsindsatser, der skal skabe grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter på økologiområdet, indstilling om fokusområder m.v. fra bestyrelsen for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS).

GUDP-bestyrelsen indhenter også indstilling fra bestyrelsen for ICROFS om ansøgninger om tilskud til økologiske forskningsaktiviteter.

ICROFS blev grundlagt i 2008. Centret er en udvidelse af det tidligere Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, som den danske regering i 2008 besluttede at give et internationalt mandat og en international bestyrelse.

Vision

ICROFS’ vision er, at principperne for økologisk landbrug bliver en global reference for bæredygtighed i landbrugs- og fødevaresystemer på baggrund af resultater fra forskning og innovation.

Opgaver

ICROFS’ opgaver er:

  • tilvejebringe forskningsresultater, der kan bidrage til fremme af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer
  • koordinere, administrere og gennemføre strategisk og brugerorienteret forskning af høj kvalitet indenfor økologiske landbrugs- og fødevaresystemer med fokus på både nationalt og internationalt niveau
  • bidrage til udvikling af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer med det formål, at forbedre mulighederne for konvertering fra konventionel til økologisk produktion og bidrage til generel fremme af bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer
  • bidrage til udvikling og udbredelse af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer som middel til at opnå vigtige mål for samfundet i forhold til miljø, klima, natur, dyrevelfærd og egnsudvikling

Læs mere om ICROFS på ICROFS hjemmeside.  

MENU