Gå til hovedindholdet
Reformen af EU’s landbrugspolitik efter 2020

Læs her om reformprocessen for en ny fælles landbrugspolitik efter 2020.

Efter 2020 skal EU have en ny fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy også kaldet CAP). Den nye landbrugspolitik forventes at træde i kraft 1. januar 2021 og gælde frem til 2028.

Reformprocessen blev for alvor skudt i gang, da Europa-Kommissionen 29. november 2017 præsenterede deres meddelelse om ”Fremtiden for fødevarer og landbrug i EU”. Meddelelsen skal ses som en forløber for modtagelsen af de juridiske tekster, der danner rammen om forhandlingerne om en reform af den fælles landbrugspolitik efter 2020.

Kommissionens meddelelse om fremtiden for fødevarer og landbrug i EU

I meddelelsen præsenteres Kommissionens overordnede tanker om en fælles landbrugspolitik efter 2020. Kommissionen lægger i meddelelsen vægt på, at den kommende reform mærkbart skal forenkle CAP’en som den ser ud i dag, samtidig med at den fremtidige politik også leverer på målsætninger inden for miljø, klima, biodiversitet, udvikling af landdistrikter, fødevaresektoren og et velfungerende indre marked.

Som en ny ide lægger Kommissionen op til, at medlemsstaterne selv skal være ansvarlige for at formulere, hvordan de vil designe deres nationale landbrugspolitikker. Disse skal dog leve op til EU's overordnede målsætninger på området. Den nationale landbrugspolitik forventes fremover at skulle fremgå af en såkaldt national strategisk plan for landbrugspolitikken, hvor indsatser inden for søjle I og II beskrives. De strategiske planer skal formuleres ud fra en EU-defineret ramme og med brug af en liste over EU-definerede tiltag.

Denne tilgang lægger i langt højere grad end tidligere op til, at man skifter fra et meget detaljeorienteret fokus på overholdelse af reglerne, til et fokus på hvilke resultater medlemsstaten leverer med deres formulerede strategiske planer.

CAP2020 reformprocessen

Lige nu venter EU’s medlemsstater på at modtage Kommissionens udspil til de juridiske tekster, der skal danne grundlaget for CAP’en efter 2020. Disse forventes at blive præsenteret i starten af juni 2018.  

Efter præsentationen af de juridiske tekster følger en længere forhandlingsperiode på 1-2 år. Forhandlingerne vil ske i såkaldte trilogforhandlinger (trepartsforhandlinger) mellem EU’s tre hovedinstitutioner Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Hvis ovenstående tidsplan holder, forventes det, at den nye CAP-reform kan træde i kraft i Danmark i januar 2021.

MENU