Gå til hovedindholdet

Landdistriktsudvalget

Logo for LDP 2014-2020

Overvågningsudvalget for landdistriktsprogrammet 2014-2020 er nedsat af Landbrugsstyrelsen. Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, jordbrugserhvervet, miljøorganisationer, landdistriktsorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Landdistriktsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med landdistriktsprogrammet og godkender forslag til programændringer.

Efter anmodning fra miljø- og fødevareministeren kan Landdistriktsudvalget rådgive om relevante problemstillinger og forhold i relation til programmets gennemførelse.

Landbrugsstyrelsen varetager formandskabet for Landdistriktsudvalget og er sekretariat for udvalget.

Der afholdes to møder om året i udvalget. 

Landdistriktsudvalgets opgaver

Landdistriktsudvalget skal medvirke til at sikre fremdrift i programmet og sikre, at Landdistriktsprogrammet 2014-2020 bliver gennemført effektivt og giver resultater.

Desuden varetager udvalget en række opgaver forbundet med det tidligere landdistriktsprogram for 2007 – 2013.

Forretningsordenen for Landdistriktsudvalget findes under "Landdistriktsudvalgets forretningsorden".  

Landdistriktsudvalgets forretningsorden

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget for perioden 2014-2020 blev godkendt af Landdistriktsudvalget den 11. december 2015.

Forretningsorden for landdistriktsudvalget af 11. december

Landdistriktsudvalgets medlemmer

Landdistriktsudvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, jordbrugserhvervet, miljøorganisationer, landdistriktsorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Derudover deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Oversigt over landdistriktsudvalgets medlemmer

Møder

Landdistriktsudvalget mødes to gange årligt.

Der var møde i landdistriktsudvalget den 9. juni 2017:

Der var møde i landdistriktsudvalget den 9. december 2016:

Der var møde i landdistriktsudvalget den 21. juni 2016

Der var møde i landdistriktsudvalget den 11. december 2015

Der var møde i landdistriktsudvalget den 31. august 2015

Der var møde i landdistriktsudvalget den 12. december 2014

Der var møde i landdistriktsudvalget den 13. juni 2014

 

 

MENU