Gå til hovedindholdet

Krav til information om tilskud - "skiltning"

Logo for LDP 2014-2020

Som tilskudsmodtager er du i en række tilfælde forpligtet til at informere om, at dit projekt har fået tilskud fra EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet. Det kalder vi "skiltning".

Her kan du finde skabeloner til plakat, skilte, logoer mv. 

Du kan læse mere om, hvordan du skal informere offentligheden om tilskuddet til dit projekt i dit tilsagn, i din udbetalingsvejledninge og i vejledningen om ansøgning om tilskud, som du finder i Tilskudsguiden under den ordning, du har søgt under.

Tilskudsguiden 

Kapitel 18 i Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017.

Reglerne om skiltning står i Forordning 808/2014, bilag III, Del 1, punkt 2.

De tekniske karakterirstika for EU-flaget er beskrevet i bilag III, Del 2.

Forordning 808/2014 er ændret ved forordning 2016/669, hvor ændringerne står i bilag III

Fra 1. juli 2016 er der ikke længere krav om plakat eller skilt for arealtilskudsordningerne.

Skabeloner til skiltning

Skilte under LDP 2014-2020 - projekttilskudsordninger

Med disse to filer i A4 størrelse kan du sammensætte et skilt i A3 størrelse, hvis din printer ikke kan printe i A3 størrelse:

Skilte under Landdistriktsprogrammet 2007 - 2013

Skilt til investeringsprojekter under Landdistriktsprogrammet

Skilt til investeringsprojekter under Landdistriktsprogrammet

For LAG-ordningerne kan du finde materiale om skiltning på livogland.dk.

Diverse Logoer

LBST logo og EU logo - lodret

LBST logo og EU logo - vandret

LBST logo, EU logo og LDP ai

LBST logo, EU logo og LDP pdf

LBST logo, EU logo og LDP png

EU logo

EU flag

EU flag med tekst

Link til europa.dk, hvor du kan finde EU-flag i eps-format 

Link til EU flag i to farver (blå og hvid) og i sort/hvid.

Miljø- og Fødevareministeriets logo

Miljø- og Fødevareministeriets logo 

Link til Miljø- og Fødevareministeriets, inkl. Landbrugsstyrelsens designmanual med logo

Logo'er sammensat til web

Her er sammensat de tre logoer (Miljø- og Fødevareministeriet, EU og LDP 2020) til at lægge på en hjemmeside. Der er en kvadratisk og en vandret opsætning, hvor baggrunden er gennemsigtig. De lægges på som et billede ved at kopiere dem og derefter tilpasse størrelsen:

Ordningsspecifikke logo'er

Logo LDP 2020 ai 

Logo Landdistrikter (2007 - 2013) ai 

Logo Landdistrikter (2007 - 2013) pgn

Link til økologimærker

Logoer og andet materiale til brug for skiltning ved projekter med tilskud under LAG-ordningerne kan du finde på livogland.dk

Vejledning til formater

Eps-filer er skalerbare vektorfiler til professionelt brug, hvis de åbnes i programmet Illustrator. De kan vises i billedbehandlingsprogrammer, placeres i Word og er en billedfil i god opløsning.

Ai-filer er skalerbare vektorfiler til professionelt brug. De kan kun åbnes i programmet Illustrator.

Pgn-filer er billed- eller pixel-filer, som ikke kan skaleres op i større størrelse, uden at de mister kvaliteten og bliver uskarpe. De kan bruges til opsætning fx i Word eller web. De kan åbnes fra alle computere.

Pdf-filerne kan af professionelle åbnes i Illustrator, hvor de fungerer som skalerbare vektorfiler, der kan redigeres i. Andre kan åbne filen med Adobe Acrobat Reader, se indholdet og printe, men der kan ikke redigeres eller ændres.

Tilskud under Landdistriktsprogrammet 2007 - 2013

Reglerne for skiltning var stort set de samme for projekter med tilskud under Landdistriktsprogrammet 2007 - 2013. Beløbsgrænserne var de samme, men skulle beregnes ud fra de samlede omkostninger. Tjek dit tilsagn for at se kravene.

Tilskud under LAG-ordningerne

Ved tilskud gennem lokale aktionsgrupper, kan du finde materiale på livogland.dk

MENU