Gå til hovedindholdet

Baggrund for landbrugsreformen

I dansk optik har reformen tre fokusområder:

 1. rammevilkår for erhvervet skal understøttes
 2. landbrugets grønne indsats skal belønnes
 3. administrationen skal være enkel

Reformens nye regler og støtteordninger trådte i kraft den 1. januar 2015.

Sådan gennemføres reformen i Danmark

I Danmark har vi tre fokusområder, når vi implementerer de nye regler og støtteordninger:

 1. Landbrugets rammevilkår skal understøttes. Danske landmænd skal kunne konkurrere på samme vilkår som andre europæiske landmænd. Landbrugsstøtten skal gå til landbruget og ikke til andre typer virksomheder. Unge skal have en hjælpende hånd til at etablere sig som landmænd.
 2. Landbrugets grønne indsats skal belønnes. I den nye Grundbetaling skal alle landmænd yde en "grøn" indsats. Samfundet skal opnå en miljøgevinst ved at udbetale landbrugsstøtte.
 3. Administrationen skal være enkel. De nye regler skal gennemføres så enkelt som muligt - både af hensyn til landmændene og skatteborgerne.

Hvad går den danske landbrugsstøtte til?

Årligt får danske landmænd ca. 6,6 mia. kr. i direkte arealtilskud. Derudover gives der landbrugsstøtte via landdistrikspuljen fo 9,6 mia. kr over hele perioden fra 2014 til 2020.
Dermed støtter hver dansker dansk landbrug med ganske få kr. om dagen via landbrugsstøtten.
Støtten går blandt andet til, at landmændene får en stabil indkomst, kan udvikle deres landbrug og udvikle lokalsamfundene omkring dem.

Til gengæld leverer landbruget: 

 • sikre fødevarer, der er produceret miljømæssigt bæredygtigt
 • arbejdspladser i landdistrikterne, både på bedriftene og i de mange virksomheder, som lever af at servicere landbruget og forarbejde erhvervets produkter.
 • vedligeholdelse af miljø- og naturområder.

Den fælles landbrugspolitik tjener flere formål

Formålet med EU's fælles landbrugspolitik er at sikre et økonomisk levedygtigt landbrugserhverv. Landbrugserhvervet skal producere sikre fødevarer af høj kvalitet, som overholder krav til bæredygtig produktion.

Desuden er landbrugspolitikken med til at opretholde gode erhvervs- og levemuligheder i landdistrikterne.   

Vækst og bæredygtig udvikling

Den fælles landbrugspolitik skal også udforske nye muligheder for vækst og bæredygtig udvikling inden for fødevareerhvervet. 

Det kan for eksempel være, hvordan man kan sikrer:

 • effektiv vandforvaltning og forvaltning af biodiversitet
 • fødevaresikkerhed
 • håndtering af klimaændringer
 • højere miljømæssige hensyn og levering af grøn energi.
MENU