Gå til hovedindholdet

Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet

Overvågningsudvalget for Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram (EHFF) for programperioden 2014-2020 er nedsat af Landbrugs- og fiskeristyrelsen, der også varetager formandsposten og sekretariatsfunktion. Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, fiskerierhvervet, DTU, miljøorganisationer, brancheorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Overvågningsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med fiskeriudviklingsprogrammet og godkender forslag til programændringer.  Efter anmodning fra miljø- og fødevareministeren kan udvalget rådgive om relevante problemstillinger og forhold i relation til programmets gennemførelse.

Overvågningsudvalgets opgaver

Udvalget skal medvirke til at sikre fremdrift i programmet og sikre, at fiskeriudviklingsprogrammet for 2014-2020 bliver gennemført effektivt og giver resultater.

Overvågningsudvalgets forretningsorden

Forretningsorden for Overvågningsudvalget for perioden 2014-2020 blev godkendt af Overvågningsudvalget den 26. januar 2016.

Forretningsorden for Overvågningsudvalget af 26. januar 2016

Overvågningsudvalgets medlemmer

Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, fiskerierhvervet, DTU, miljøorganisationer, brancheorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Oversigt over overvågningsudvalgets medlemmer

Møder

Overvågningsudvalget mødes som udgangspunkt to gange årligt.

Næste møde afholdes 14. november 2017. 

Møde den 16. maj 2017

Møde den 15. november 2016

Møde den 3. maj 2016

Møde den 26. januar 2016

Møde den 14. september 2015

Møde den 9. december 2014 

Møde den 3. juni 2014

MENU