Gå til hovedindholdet

EU-reformer

Den Europæiske Union

EU’s fælles landbrugs- og fiskeripolitik er grundlaget for mange af Landbrugsstyrelsens opgaver. Af den grund fylder arbejdet med implementering og administration af EU-regler rigtig meget i styrelsen – herunder også arbejdet med at implementere reformerne for 2014-2020 i Danmark. 

Landbrugsstyrelsen repræsenterer i mange sammenhænge Danmark over for EU-Kommissionen og indgår i rådsarbejdsgrupper i Ministerrådet. Dette sker i samarbejde med Departementet og EU-Repræsentationen i Bruxelles. 

MENU