Gå til hovedindholdet

Tilskudsguide

Viser 100 ud af 106 tilskudsordninger

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (frugt og grønt) 2018/2019

Ansøgningsperiode
20. feb 2018 - 4. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Kommuner, Organisationer

Minivådområder

Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 10. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Lavbundsprojekter

Ansøgningsperiode
2. mar 2018 - 17. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Pleje af græs- og naturarealer 2007-2014 (tilsagnstype 56 og 57) - 5-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2007 til 2014. Tilsagnstype 52, 56 og 57.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Fastholdelse og pleje af vådområder - tilsagnstype 50 (20-årig) og 51 (5-årig)

Tilsagn er givet til arealer omfattet af vådområdeprojekter fra 2010 eller senere. Fastholdelse af vådområder tilsagnstype 50 og Pleje af vådområder tilsagnstype 51. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Målrettede efterafgrøder

Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Planteavlere

Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold (tilsagnstype 55) - 20-årigt tilsagn

Tilsagn er givet til arealer omfattet af vådområdeprojekter fra 2010 eller senere. Tilsagnstype 55. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) - 20-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2008 eller tidligere. Tilsagnstype 4, 5, 7, 8, 9, 13 og 16. Du kan i 2016 ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nyt tilsagn.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold

Økologisk Arealtilskud - 5-årige tilsagn

Du kan i 2017 ansøge om nyt tilsagn, der begynder 1. september 2017. Du ansøger om udbetaling af tilskud for tilsagn, der begynder 1. september 2014, 2015 og 2016. Tilsagnstype 36 og 37.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Omlægningstilskud til økologisk jordbrug (OM - tilsagnstype 35) (5-årige tilsagn)

Tilsagn indgået 2007 eller senere. Tilsagnstype 35. Du kan ansøge om udbetaling af tilskud til eksisterende tilsagn 2016. Du kan ikke søge om nyt tilsagn i 2016.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) 5-årigt tilsagn

Tilsagnstype 54. Tilsagn indgået 2009 og senere. Du kan i 2017 kun ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. I 2017 kan du ikke søge om nyt tilsagn under ordningen.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Ændret afvanding 2015 (tilsagnstype 64) - 5-årigt tilsagn

I 2016 kan du ikke søge om nyt tilsagn under denne ordning (tilsagnstype 64), men du kan søge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 og 67) - 5-årige tilsagn

Du kan i 2016 ansøge om nyt tilsagn med virkning fra 01-09-2016, og du kan ansøge om udbetaling af tilskud, hvis du har ansøgt om nyt tilsagn med virkning fra 01-09-2015.Tilsagnstype 66 og 67.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Grundbetaling og grøn støtte

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2015.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Ø-støtte

Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte for landbrugsarealer, der ligger på ikke-brofaste øer.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Ø-støtte (Landdistriktsprogrammet 2007-2013)

Du skal i Fællesskema 2016 anmelde marker, som du driver jordbrugsmæssigt, og som mangler at opfylde 5-årskravet for gammel Ø-støtte.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Unge nyetablerede landbrugere

Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte til unge nyetablerede landbrugere.
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 20. apr 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 15. maj 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd, Kvægavlere og -producenter

Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)

Ansøgningsfrist
11. jun 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Forskere, Landmænd, Virksomheder

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (mælk) 2017/2018

Ansøgningsperiode
1. aug 2017 - 30. jul 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Fødevarevirksomheder

Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder, 2015-16 (tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78) - 20-årigt tilsagn

Nye tilsagn til arealer omfattet af projekter : - Kommunale fosforvådområder - Kommunale kvælstofvådområder - Statslige kvælstofvådområder - Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold - Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde
Ansøgningsperiode
1. feb 2018 - 31. aug 2018
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Salgsfremstød i EU og uden for EU

Ansøgningsperiode
10. jan 2014 - 31. dec 2019
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer

Kvælstof- og fosforvådområder - forundersøgelses- og gennemførselsprojekter

Ansøgningsperiode
15. jun 2018 - 4. sep 2018
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Farestalde 2018

Ansøgningsperiode
15. jun 2018 - 30. aug 2018
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Fødevarevirksomheder, Organisationer, Borgere

Modernisering af kvægstalde 2018

Ansøgningsperiode
16. aug 2018 - 13. dec 2018
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Kvægavlere og -producenter, Mælkeproducenter, Økologisk dyrehold

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (mælk) 2018/2019

Ansøgningsperiode
1. aug 2018 - 30. jul 2019
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Borgere, Foreninger, Organisationer

Innovationsloven

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Forskere, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Skolefrugt- og grøntordningen 2016/2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Gartnere, Fødevarevirksomheder

Forundersøgelser af vandløbsrestaurering

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner

Braklagte Randzoner (tilsagnstype 41) 5-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2007 til 2011. Tilsagnstype 41. Du kan i 2016 ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nyt tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Investeringer i akvakultur - 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Forarbejdning af fisk - 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Plantegenetik

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Virksomheder

Oplagring af fiskevarer

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger

Investeringer i Fiskerfartøjer - 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere

Enkeltbetaling

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Fælles indsatser akvakultur - 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Biogas

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Virksomheder

Erhvervsudvikling 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder

Lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG)

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Økologisk Investeringsstøtte 2014

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Miljøteknologi 2016 - kvæg, svin og gartnerier

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Erhvervsudvikling 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder

Økologisk Investeringsstøtte 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren 2018

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere, Kommuner

Modernisering kvægstalde - 2016

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Kvægavlere og -producenter

Fælles indsatser fiskeri 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Organisationer, Virksomheder

Farestalde 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Projekttilskud til bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Forskere, Virksomheder, Organisationer

Miljøteknologi 2016 - gylleforsuring

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Dyrevelfærdspuljen 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Dyrehold, Organisationer

Etablering af Naturlige vandstandsforhold i Natura 2000

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Fiskerikontrol - sporbarhed

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Virksomheder

Dyrevelfærdspuljen 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Dyrehold, Organisationer

Privat oplagring af svinekød

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter, Fødevarevirksomheder

Mælkereduktion - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder

280 mio. kr. puljen

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner

Farestalde 2014

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Miljøteknologi 2014

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter

Vandløbsrestaurering søgt i 2014 eller før - gennemførelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Fiskere, Akvakulturbrugere, Lyst- og fritidsfiskere, Kommuner

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000 (2015)

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Biavl

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Biavlere

Skolemælk

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Fødevarevirksomheder

Vandløbsrestaurering søgt i 2014 eller før - forundersøgelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Fiskere, Akvakulturbrugere, Lyst- og fritidsfiskere, Kommuner

Modernisering af slagtesvinestalde - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Miljøbetinget tilskud - 5-årige tilsagn

Tilsagn om Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt indgået 2011 til 2012. Tilsagnstype 26. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nye tilsagn i 2016.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Frugt og grønt

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Gartnere, Økologiske planteavlere, Planteavlere, Organisationer, Frilandsgartnere, Væksthuse, Økologiske gartnere

Kvælstofvådområdeprojekter søgt i 2014 og før - gennemførelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Fiskeri, natur og miljø - 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Kvælstofvådområdeprojekter søgt i 2014 og før - forundersøgelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Produktions- og afsætningsplaner for fiskeri - 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Beplantning 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd

Gennemførelse af vandløbsrestaurering

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner

Friluftsfaciliteter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Foreninger, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Investering / forarbejdning EFF

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Virksomheder, Fødevarevirksomheder, Grovvarevirksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Særlige levesteder for Bilag IV arter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Foreninger, Kommuner, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Produktion af flerårige energiafgrøder 1-årigt

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Græsningsprojekter på bedrifter med randzoner

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Farestalde 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Fosforvådområdeprojekter søgt i 2014 eller før - forundersøgelser

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Afsætningsfremme fisk - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Investeringer på fiskerihavne og landingssteder - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Netværksordningen - kompetenceudvikling og information / markedsføring

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder, Fødevarevirksomheder

Økologifremme

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Økologisk dyrehold, Gartnere, Økologiske gartnere, Planteavlere, Økologiske planteavlere, Organisationer, Virksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Erhvervsudvikling 2014

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Beplantning

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd

Økologisk Investeringsstøtte 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Fiskerikontrol - myndighed

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe

Oplagring af smør

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Fødevarevirksomheder

Miljøteknologi 2015 - Randzoner

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Økologisk Produktudvikling og innovation

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere, Landmænd, Økologisk dyrehold, Virksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Fiskere, Erhvervsfiskere, Foreninger

Nationale forskningsprogrammer

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere

Handyrordningen

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd, Kvægavlere og -producenter

Miljøteknologi 2015 - Modernisering kvæg

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Kvægavlere og -producenter

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (frugt og grønt) 2017/2018

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Gartnere, Fødevarevirksomheder, Organisationer

Miljøteknologi 2015 - Gartnere og fjerkræ

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Natur- og miljøprojekter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Ekstensivt Landbrug 1-årig

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Statslige vådområder

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

 

Kontakt styrelsen

Kontakt styrelsen
MENU