Gå til hovedindholdet

Unge nyetablerede landbrugere

Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte til unge nyetablerede landbrugere.

Faktaark om støtte til unge nyetablerede landbrugere

Eksempler for hvornår du er støtteberettiget under ordningen unge nyetablerede landbrugere 2018

Tilskuddets størrelse

Du kan få støtten som et tillæg til grundbetalingsordningen. 

I 2018 er støtten på 1.100 kr. pr. hektar.

Du kan kun søge støtten én gang årligt.

Du kan højst modtage støtten i fem år. Den 5-årige støtteperiode for unge nyetablerede landbrugere regnes fra det første år, du søger støtte til unge nyetablerede landbrugere.

Du skal være etableret som driftsleder indenfor de seneste 5 år forud din første ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere.

Du skal søge støtten én gang årligt, i de år du er berettiget til støtten.

Støtten kan maksimalt udbetales for 90 ha.

Hvad giver vi tilskud til?

En ung landbruger kan søge støtten, hvis han/hun er etableret for første gang som driftsleder på en landbrugsbedrift inden for de seneste fem år.

Du kan få støtte til det areal, du modtager grundbetaling for.

Hvem kan søge?

Støtte efter ordningen Unge nyetablerede landbrugere kan søges af personer eller virksomheder.

Betingelser for tilskud

Du er berettiget til grundbetaling.

 For at være en ung nyetableret landbruger:

 • Skal du være under 41 år i hele det første ansøgningsår.
 • Skal du være førstegangsetableret som driftsleder på en landbrugsbedrift inden for de seneste 5 år.

Driftsleder

For at være etableret som driftsleder skal du være ansvarlig for den landbrugsmæssige drift. Hvis du søger som en enkeltmandsvirksomhed, vil du som udgangspunkt leve op til kravet om at være ansvarlig for den landbrugsmæssige drift.

Kravene til enkeltmandsvirksomheder og kravene til andre virksomhedsformer end enkeltmandsvirksomheder er forskellige

Hvis din landbrugsvirksomhed er fx et I/S, ApS eller et A/S skal mindst én landbruger i virksomheden opfylde støttebetingelserne (ikke ældre end 40 år det første år og førstegangsetableret).

Den eller de unge landbrugere i virksomheden skal desuden:

 • Stå for den daglige ledelse af landbrugsbedriften
 • Være bemyndiget til at træffe bindende beslutninger på virksomhedens vegne (tegningsberettiget)
 • Være en del af virksomhedens ejerkreds og indgå i den personkreds, der kan træffe beslutninger om virksomhedens økonomi og drift.

Du kan læse mere om ordningen i vejledningen om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018.

Sådan søger du

Du udfylder og indsender Fællesskema og markkort via Tast selv-service.

Læs mere under fanen til højre, "Skema og vejledning".

Udbetaling af støtten

Landbrugsstyrelsen udbetaler støtten en gang om året som et tillæg til grundbetalingen.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at give støtte til unge landbrugere, der starter en landbrugsvirksomhed. 

Brugerguide til Fællesskema

Læs om, hvordan du udfylder Fællesskema 2018

Samlet brugerguide til Fællesskema 2018

Blanketter til unge nyetablerede landbrugere

Disse blanketter skal kun bruges af virksomheder, som ikke søgte støtte til unge nyetablerede landbrugere i 2018.

Hvis der er mere end tre unge landbrugere i virksomheden:

Oplysningsskema til brug for yderligere unge landbrugere i ansøgningsvirksomheden

Hvis virksomheden er er et selskab, vælger du at udfylde og vedhæfte denne erklæring til dit fællesskema:

Ejererklæring

Ansøg om støtte

Du søger om støtte til unge nyetablerede landbrugere ved at indsende Fællesskema 2018 via Tast selv-service. Du kan se ansøgningsfristen i boksen til højre.

Sådan udfylder du markkort og Fællesskemaet

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder Fællesskema i vores brugerguide. Hvis du har brug for en kort introduktion, kan du læse "Trin-fortrin-guiden" eller se instruktionsfilmen på ca. 10 min.

Du finder brugerguide for Fællesskema i et af punkterne herover.

Læs Trin for trin-guiden til Fællesskema og markkort

Se instruktionsfilmen om at udfylde og indsende Fællesskema og markkort

Indsend ændringer

Bemærk, at du kun kan modtage støtte til unge nyetablerede landbrugere, hvis du er berettiget til grundbetaling.

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker. Bemærk, at der kun kan udbetales grundbetaling, grøn støtte og støtte til unge landbrugere for marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen. Læs mere i tilskudsguiden om Grundbetaling og grøn støtte.

Hvis du ikke længere opfylder kravene til unge nyetablerede landbrugere

Hvis du ikke opfylder kravene angivet under ordningen, skal du straks underrette Landbrugsstyrelsen herom.

 •  
 • Start
 • 1. februar 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2018 er tilgængelig i Tast selv-service Vejledninger for 2018 er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2018 i Tast selv-service

 • 20. april 2018

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2018

 • 15. maj 2018

  Ansøger

  Sidste frist for forsinket indsendelse af Fællesskema 2018

 • 16. maj 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende din ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere.

   

   

 • Stop

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at give støtte til unge landbrugere ved opstarten af en ny landbrugsvirksomhed og ved tilpasning af bedriften til ændrede strukturer.

Hvad er støttesatsen?

De unge landbrugere får en årlig betaling i tillæg til grundbetalingsordningen. Støtten er ca. 1.100 kr. pr. hektar.

Støtten kan maksimalt udbetales for 90 hektar.

Du kan kun søge støtten én gang årligt i Fællesskemaet.

Hvor mange år kan en landbruger få støtte under ordningen ”støtte til unge nyetablerede landbrugere”?

Støtten kan maksimalt blive udbetalt i 5 år fra den unge landbrugers første etablering som driftsleder på en landbrugsbedrift.

Hvem kan søge ordningen?

Ordningen kan søges af virksomheder, eksempelvis et I/S, A/S eller ApS, og af enkeltmandsvirksomheder. Når en privatperson ansøger om støtte, betragtes denne som en enkeltmandsvirksomhed, også selvom der ansøges i et CPR-nummer.

Hvilke betingelser er der for at kunne få støtte under ordningen?

Det er en betingelse for at opnå støtte, at den unge landbruger/ansøger-virksomheden er berettiget til grundbetaling.

Den unge landbruger skal opfylde følgende betingelser:

 • Skal være under 41 år hele det første ansøgningsår.
 • Etablerer sig for første gang som driftsleder på en landbrugsbedrift indenfor de seneste 5 år forud for den første ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere.

En landbruger er førstegangsetableret som driftsleder, når:

 • landbrugeren påbegynder landbrugsmæssig drift som en enkeltmandsvirksomhed, eller
 • landbrugeren påbegynder landbrugsmæssig drift i en selskabskonstruktion, når landbrugeren:

  • står for den daglige drift af landbrugsbedriften
  • er bemyndiget til at træffe bindende beslutninger om landbrugsdriften på selskabets vegne (tegningsberettiget)
  • er en del af selskabets ejerkreds og indgår i den personkreds, der kan træffe beslutninger om selskabets økonomi og drift.

Hvilken dato regnes som etableringsdato?

For enkeltmandsvirksomheder regnes datoen for førstegangsetablering fra datoen, hvor landbrugeren begyndte at beskæftige sig med landbrugsmæssig drift. Ansøger skal i fællesskemaet angive hvornår han første gang blev etableret som driftsleder på en landbrugsbedrift.

Hvilke regler gælder, når selskabet består fx af far og søn?

Den unge landbruger skal som driftsleder på en bedrift på egen hånd kunne træffe beslutninger, der vedrører den landbrugsmæssige drift. Den unge landbruger skal have beslutningskompetence vedrørende bedriften. Andre deltagere i selskabet må således ikke kunne træffe beslutninger mod den unge landbrugers vilje. Hvis den unge landmand ikke har denne beslutningskompetence, men fx kun en rådgivende funktion, lever virksomheden ikke op til kravet om, at den unge landbruger har driftsansvaret.

Hvis en ung landbruger ejer et selskab, fx et I/S, sammen med sin far, bliver etableringstidspunktet regnet fra datoen, hvor den unge blev driftsleder for landbrugsbedriften.

Mand og kone ejer begge selskabet. Kan den yngste i forholdet vælge at tilmelde sig ordningen?

Ja, i den udstrækning, at den yngste opfylder alle betingelserne i ordningen. Det vil sige, at den yngste skal være under 41 år, kunne træffe beslutninger om den landbrugsmæssige drift på vegne af firmaet (tegningsberettiget), være ansvarlig for den daglige drift af landbruget og eje en del af selskabet. 

Skal den unge landbruger eje mere end 50 % af selskabet for at kunne få støtten?

Nej, der stilles ikke krav om, at den unge landbruger skal eje en bestemt andel af selskabet. Men den unge landbruger skal være driftsleder og have bestemmende indflydelse i selskabet.

Hvis en ung landbruger ejer en del af firmaet, men ikke har nogen landbrugsfaglig uddannelse og ikke er en del af den daglige drift, kan han modtage tillægget til unge landbrugere?

Nej, for at få støtten skal den unge landbruger være driftsleder, hvilket blandt andet indebærer, at han skal varetage den daglige ledelse af landbrugsbedriften og være tegningsberettiget. Der er ikke krav om, at den unge landbruger skal have en landbrugsfaglig uddannelse.

Kan man kontraktligt fastsætte en bestemmelsesret, sådan at den unge landmand har bestemmende indflydelse i et selskab og dermed lever op til støttebetingelserne for ordningen?

Ja. Det kræver, at den unge landbruger gøres tegningsberettiget (hvis han ikke allerede er det), og at han gøres ansvarlig for den daglige drift af landbruget.

Hvad sker der med overskud af midler i ordningen? Hvor bruges de?

De kan ikke overføres til andre ordninger. Hvis hele det afsatte beløb ikke udbetales som støtte til unge landbrugere, refunderes der således kun et tilsvarende beløb fra EU.

Kan en person, der har købt en landbrugsejendom i 2008 og siden da har bortforpagtet jorden, få støtte under ordningen unge landbrugere?

Man kan ikke få støtten til unge landbrugere, hvis hele bedriften er bortforpagtet. Man kan først få støtten til unge landbrugere, når man selv overtager ansvaret for driften. Den tid, en landmand ikke har noget med driften at gøre, tæller ikke med i 5 årsopgørelsen. Det vil sige, hvis landmanden fx opsagde bortforpagtningskontrakten i 2015 og selv drev landbrugsbedriften, så tæller etableringstidspunktet herfra.

Hvis han var ansvarlig for at drive landbrugsbedriften i fx 2008 eller 2009, så regnes datoen derfra.

Vær opmærksom på, at du skal være etableret som driftsleder indenfor de seneste 5 år forud din første ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere.  

Kan man søge støtten bagudrettet?

I 2018 ændrede beregningen af den 5-årige støtteperiode sig. Nu regnes den fra det første år, du søger støtte til unge nyetablerede landbrugere og ikke længere fra dit etableringsår.

Dette betyder, at flere landbrugere i 2018 kan modtage støtten. Det betyder også, at landbrugere der under de gamle regler ikke kunne modtage støtten kan modtage den igen i 2018.

Regelændringen i den 5-årige støtteperiode er gældende fra 2018. Det er ikke muligt at søge støtte bagudrettet.

Opdateret 24. maj 2018
MENU