Gå til hovedindholdet

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (mælk) 2018/2019

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk består af to ordninger. Tilskud til skolefrugt og -grønt og tilskud til skolemælk.

På de her sider kan du orientere dig om, hvordan du søger om tilskud til skolemælk i skoleåret 2018/2019. Ønsker du at søge tilsagn om tilskud til skolefrugt- og grønt, kan du læse mere her: Gå til siden om tilskud til skolefrugt- og grønt 2018/2019

Daginstitutioner og skoler kan få tilskud til magre mælke- og mejeriprodukter uddelt til børn. Tilskuddet kommer fra EU, og der ydes en fast tilskudssats pr. 0,25 l mælk pr. deltagende barn.

Tilskud til magre mælke- og mejeriprodukter er med til at fremme en ernæringsrig og sund kost hos børn og unge. Børn, der spiser sundt i løbet af dagen, er mere koncentrerede, mindre syge og trives bedre.

Hvem kan søge?

Her kan du se, hvem der kan søge om tilskud til uddeling af mælk og mejeriprodukter:

 • Daginstitutioner og andre dagtilbud til børn
 • Skoler
 • Gymnasiale eller erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner
 • Produktionsskoler
 • Andre undervisningsinstitutioner for børn og unge, herunder særforsorgsinstitutioner
 • Kommuner
 • Leverandører og distributører
 • Organisationer, der ansøger om tilskud på vegne af en eller flere institutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specifikt for at deltage i ordningen
 • Undervisningsmyndigheder, i det omfang produkterne uddeles til elever, der hører under deres ansvarsområde

Fritidshjem, skolefritidsordninger samt studerende på universiteter og andre højere læreanstalter er ikke omfattet af ordningen.

Hvad giver vi tilskud til?

Under skolemælksordningen kan skoler og institutioner blandt andet få tilskud til:

 • Letmælk
 • Minimælk
 • Skummetmælk
 • Kærnemælk
 • Skummetmælksyoghurt og skyr
 • Visse oste

Alle produkter, letmælk undtaget, skal leve op til Fødevarestyrelsens Nøglehulsmærke, men må ikke indeholde kunstige smagsforstærkere, sødemidler, kakao eller tilsat sukker.

Du kan i vejledningen læse mere om de produkter, som du kan få tilskud til.

Hvad siger loven?

Danske regler for skoleåret 2017 - 2018
Bekendtgørelse nr. 268 af 10. april 2018 om tilskud til frugt, grønt og mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. (skoleordningen for frugt, grønt og mælk.)

EU-regler for skoleåret 2017 - 2018
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt, grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner.

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/40 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner og om ændring af forordning (EU) nr. 907/2014.

Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1234/2007.

Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

Sådan søger du

For at kunne modtage tilskud skal du som ansøger først godkendes af Landbrugsstyrelsen.

Du udfylder skemaet til registrering og godkendelse af ansøger og sender det til projekttilskud@lbst.dk.

Når du er blevet registreret og godkendt, udfylder du skemaet til ansøgning om udbetaling af tilskud.

Du søger ved at sende ansøgningsskemaet til projekttilskud@lbst.dk eller kontrol@lbst.dk afhængigt af hvilken type ansøger du er. Du kan læse mere samt finde ansøgningsskemaer under fanebladet Skema og vejledning.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

Blandt børn er der en øget forekomst af fedme som følge af forbrugsvaner og indtag af fødevarer, som ofte har et højt indhold af tilsat sukker, salt, fedt eller tilsætningsstoffer.

Derfor har EU vedtaget en skoleordning, der skal give skoleelever bedre adgang til frugt og grønt, samt magre mælke- og mejeriprodukter. At spise magre mælke- og mejeriprodukter kan spille en vigtig rolle i kampen mod fedme og følgesygdomme som sukkersyge og hjertekarsygdomme.

I Danmark er skoleordningen for frugt, grønt og mælk delt op i to. Èn del for tilskud til uddeling af frugt og grønt på skoler, og én del for tilskud til uddeling af mælk og mejeriprodukter i skoler og dagtilbud.

En vigtig del af ordningen er, at der sammen med uddeling af produkter også iværksættes læringsaktiviteter. En læringsaktivitet er et tiltag der fremmer børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt og mælk, herunder også landbrug, økologi og bæredygtig produktion. Det er muligt enten selv at iværksætte læringsaktiviteter eller at benytte sig af de materialer, som Landbrugsstyrelsen stiller gratis til rådighed.

Udbetaling af tilskud

Vi udbetaler som udgangspunkt tilskuddet senest 3 måneder efter, at vi har modtaget en korrekt udfyldt ansøgning.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig eller andre i forbindelse med eksempelvis din ansøgning om tilsagn eller ansøgning om tilskud, i henhold til databeskyttelsesforordningen og persondataloven.

Du kan læse mere her

Her kan du finde skemaer til brug for ansøgning om registrering, udbetaling af tilskud mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Skemaer til ansøgning om udbetaling af tilskud til skolemælk for 2018/2019 skoleåret vil blive tilgængelige i løbet af sommeren 2018.

Ansøg om tilskud

Husk at sende dokumentation, når du søger om udbetaling
Du skal sende dokumentation for, at du har fået leveret de mængder, som du søger om tilskud til. Det vil sige, at der skal være dokumentation for, hvad der er købt, og for at det er betalt. Dokumentationen er faktura eller kassebon samt bankoverførsel eller kontoudskrift.

Ansøgningsskemaer
Du skal anvende ét af disse skemaer til at søge om støtte til skolemælk. Hvilket skema, du skal anvende, afhænger af, hvilken type ansøger du er.

 • Skoler, institutioner og kommuner:
  Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (halvårlig)
 • Leverandører og organisationer:
  Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk (kvartalsvis)

Bemærk at skemaerne kommer i løbet af sommeren/efteråret 2018.

Miniguide til det nye ansøgningsskema
Vi har fornyet ansøgningsskemaerne. Dokumenttypen er ændret fra Word til Excel, hvilket har muliggjort at flere informationer kan beregnes automatisk og at samle flere oplysninger i et dokument. Du skal være opmærksom på at dokumentet indeholder flere faner, der skal udfyldes. 

Du finder guiden her (PDF)  [indsæt link]

Bemærk at guiden kommer i løbet af sommeren/efteråret 2018.

Behandling af personoplysninger

Send ansøgning
Scan din underskrevne ansøgning og send den sammen med den udfyldte Excel-fil til projekttilskud@lbst.dk

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen afhænger af hvem der ansøger:

Ansøgningsfrister for skoler, institutioner og kommuner
Skoler, institutioner og kommuner skal indsende ansøgning om udbetaling to gange årligt dækkende uddeling i perioden:

 • 1. august 2018 - 31. december 2018
 •  1. januar 2019 - 31. juli 2019

Ansøgningsfrister for leverandører og organisationer
Leverandører og organisationer skal indsende ansøgning om udbetaling 4 gange årligt dækkende uddeling i perioden:

 • 1. august 2018 - 31. oktober 2018
 • 1. november 2018 - 31. januar 2019
 • 1. februar 2019 - 30. april 2019
 • 1. maj 2019 - 31. juli 2019

Generelt
For alle perioder gælder det, at så snart du har afholdt de sidste udgifter for de/den pågældende perioder, kan du indsende ansøgning om udbetaling.  

Ansøgning om udbetaling af tilskud, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 3 måneder efter perioden, til hvilken, der søges om tilskud.

Læringsaktiviteter

En vigtig del af ordningen er, at der sammen med uddeling af produkter også iværksættes læringsaktiviteter. En læringsaktivitet er et tiltag, der fremmer børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt og mælk, herunder også landbrug, økologi og bæredygtig produktion.

Det er muligt selv at iværksætte læringsaktiviteter eller benytte sig af de materialer, som Landbrugsstyrelsen stiller gratis til rådighed.

Du iværksætter selv læringsaktiviteter
Du kan som ansøger selv gennemføre en aktivitet eller iværksætte læringsaktiviteter. Disse aktiviteter kan gennemføres som eksempelvis temadage, workshops, foredrag, undervisning, leg eller lignende afhængigt af, hvad der findes passende for børnenes alder. Du kan læse mere om det i vejledningen. 

Iværksætter du selv læringsaktiviteter, skal du i ansøgning om udbetaling af tilskud redegøre for, hvordan du har iværksat dem.

Landbrugsstyrelsens læringsaktiviteter
Landbrugsstyrelsen stiller læringsaktiviteter gratis til rådighed. Dette er enten i form af en tegneserie til de mindste børn og optil 6. klassetrin eller quiz til de større børn fra 7.- 10. klassetrin. Landbrugsstyrelsen står for leveringen af læringsaktiviteterne, og du står for uddelingen til af læringsaktiviteterne til de elever, der deltager i ordningen.

Du kan downloade læringsaktiviteterne her på siden, eller få dem tilsendt ved at kontakte Landbrugsstyrelsen på mail: projekttilskud@lbst.dk

Tegneserie

Quiz

Facitliste til Quiz 

Skiltning

Det er et krav i EU-reglerne, at du som modtager af tilskud oplyser offentligheden om det tilskud, som du modtager under skoleordningen. Det kalder vi ”skiltning”. Det er de deltagende institutioner/skoler, der er omfattet af krav om skiltning.

Du skal informere offentligheden enten via en plakat ved skolens/institutionens hovedindgang eller via et banner på skolens/institutionens hjemmeside. Landbrugsstyrelsen stiller plakat og banner til rådighed. 

Webbanner 300x300(Billede)

Webbanner 400 x 200

Plakat

Vejledning

Der er én fælles vejledning for tilskud til skolefrugt- og grønt og tilskud til skolemælk. Vejledningen er delt op i følgende:

 • Fælles afsnit
 • Afsnit om tilskud til skolefrugt- og grønt
 • Afsnit om tilskud til skolemælk
 • Fælles afsnit

Vær derfor opmærksom på at få læst alle de relevante afsnit.

Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk skoleåret 2018 - 2019

Opdateret 7. juni 2018
MENU