Gå til hovedindholdet

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (mælk) 2017/2018

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk består af to ordninger. Tilskud til skolefrugt_ og grønt og tilskud til skolemælk.

På de her sider kan du orientere dig om hvordan du søger om tilskud til skolemælk i skoleåret 2017/2018. Ønsker du at søge tilsagn om tilskud til skolefrugt- og grønt, kan du læse mere her: Gå til siden om tilskud til skolefrugt- og grønt 2017/2018

Daginstitutioner og skoler kan få tilskud til mage mælke- og mejeriprodukter uddelt til børn. Tilskuddet kommer fra EU og der ydes en fast tilskudssats pr. 0,25 l mælk pr. deltagende barn. 

Tilskud til magre mælke- og mejeriprodukter er med til at fremme en ernæringsrig og sund kost hos børn og unge. Børn der spiser sundt i løbet af dagen er mere koncentrerede, mindre syge og trives bedre. 

 

Hvem kan søge?

Her kan du se, hvem der kan søge om tilskud til uddeling af mælk og mejeriprodukter:

 • Daginstitutioner og andre dagtilbud til børn
 • Skoler 
 • Gymnasielle eller erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner
 • Produktionsskoler
 • Andre undervisningsinstitutioner for børn og unge, herunder særforsorgsinstitutioner
 • Kommuner
 • Leverandører og distributører
 • Organisationer, der ansøger om tilskud på vegne af en eller flere institutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specifikt for at deltage i ordningen
 • Undervisningsmyndigheder, i det omfang produkterne uddeles til elever, der hører under deres ansvarsområde

Fritidshjem, skolefritidsordninger samt studerende på universiteter og andre højere læreanstalter er ikke omfattet af ordningen.

Hvad giver vi tilskud til?

Under skolemælksordningen kan skoler og institutioner blandt andet få tilskud til:

 • Letmælk
 • Minimælk
 • Skummetmælk
 • Kærnemælk
 • Skummetmælksyoghurt og skyr
 • Visse oste

Alle produkter, letmælk undtaget, skal leve op til Fødevarestyrelsens Nøglehulsmærke, men må ikke indeholde kunstige smagsforstærkere, sødemidler eller kakako.

Du kan i vejledningen læse mere om de produkter, du kan få tilskud til.

Tilskuddets størrelse

Vi kan maksimalt give tilskud til en mængde, der svarer til 0,25 l mælk pr. elev pr. undervisningsdag eller pr. barn pr. åbningsdag.

Hvis du for eksempel søger om tilskud til 0,25 l minimælk, hvor tilskudssatsen er 0,18 € pr. kg minimælk, vil du, omregnet, få udbetalt ca. 0,34 kr. pr. 0,25 l minimælk.

Det endelige tilskudsbeløb afhænger af vekselkursen. 

Læs mere om de tilskudsberettigede mængder og tilskudssatser i vejledningen

Hvad siger loven?

Danske regler for skoleåret 2017 - 2018

Bekendtgørelse nr. 180 af 21. februar 2017 om tilskud til frugt, grønt og mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. (skoleordningen for frugt, grønt og mælk).

EU-regler for skoleåret 2017 - 2018

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt, grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner.

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/40 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner og om ændring af forordning (EU) nr. 907/2014.

Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1234/2007.

Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. 

Sådan søger du

For at kunne modtage tilskud skal du som ansøger først godkendes af Landbrugsstyrelsen.

Du udfylder skemaet til registrering og godkendelse af ansøger og sender det til projekttilskud@lbst.dk..

Når du blevet er registreret og godkendt, udfylder du skemaet til ansøgning om udbetaling af tilskud.

Du søger ved at sende ansøgningsskema til projekttilskud@lbst.dk eller kontrol@lbst.dk afhængigt af hvilken type ansøger du er. Du kan læse mere om det samt finde ansøgningsskemaer under fanebladet Skema og vejledning.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

Blandt børn er der en øget forekomst af fedme som følge af forbrugsvaner og indtag af fødevarer, som ofte har et højt indhold af tilsat sukker, salt, fedt eller tilsætningsstoffer.

Derfor har EU vedtaget en skoleordning, der skal give skoleelever bedre adgang til frugt og grønt, samt magre mælke- og mejeriprodukter. At spise magre mælke- og mejeriprodukter kan spille en vigtig rolle i kampen mod fedme og følgesygdomme som sukkersyge og hjerte-karsygdomme.

I Danmark er skoleordningen for frugt, grønt og mælk delt op i to. Èn del for tilskud til uddeling af frugt og grønt på skoler, og én del for tilskud til uddeling af mælk og mejeriprodukter i skoler og dagtilbud.

En vigtig del af ordningen er, at der sammen med uddeling af produkter også iværksættes ledsageforanstaltninger. En ledsageforanstaltning er et tiltag der fremmer børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt og mælk, herunder også landbrug, økologi og bæredygtig produktion. Det er muligt selv at iværksætte ledsageforanstaltninger eller benytte sig af de materialer, som Landbrugsstyrelsen stiller gratis til rådighed.

Udbetaling af tilskud

Vi udbetaler som udgangspunkt tilskuddet senest 3 måneder efter, vi har modtaget en korrekt udfyldt ansøgning.

Hvis ansøgning om udbetaling er udtaget til fysisk kontrol, suspenderes denne udbetalingsfrist. 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig eller andre i forbindelse med eksempelvis din ansøgning om tilsagn eller ansøgning om tilskud, i henhold til databeskyttelsesforordningen og persondataloven.

Du kan læse mere her

Her kan du finde skemaer til når du vil søge om registering, udbetaling af tilskud mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Skemaer til ansøgning om udbetaling af tilskud til skolemælk for 2017/2018 skoleåret vil blive tilgængelige i løbet af sommeren 2017.

Bliv godkendt som ansøger

Registrering og godkendelse af ansøger

Du skal anvende dette skema, når du skal registrere dig som ansøger til skolemælksordningen. Alle ansøgere, undtagen leverandører, skal bruge skemaet. Har du tidligere deltaget i ordningen, skal du ikke registrere dig igen.

Registreringsskema

Ansøg om at blive godkendt som leverandør

Hvis du som leverandør ønsker at tilmelde dig skolemælksordningen, skal du først udfylde nedenstående skema og sende det til os. Har du tidligere tilmeldt dig, skal du ikke gøre det igen.

Skema til leverandører af skolemælk

Skemaer sendes til Projekttilskud: projekttilskud@lbst.dk 

Behandling af personoplysninger

Ansøg om tilskud

Husk at sende dokumentation, når du søger om udbetaling

Du skal sende dokumentation for, at du har fået leveret de mængder, som du søger om tilskud til. Det vil sige, at der skal være dokumentation for, hvad der er købt, og for at det er betalt. Dokumentationen er faktura eller kassebon samt bankoverførsel eller kontoudskrift. Det skal tydeligt markeres på faktura eller kassebon præcist, hvilke varer du søger om tilskud til.

Ansøgningsskemaer

Du skal anvende ét af disse skemaer til at søge om støtte til skolemælk. Hvilket skema, du skal anvende, afhænger af, hvilken type ansøger du er.

Miniguide til det nye ansøgningsskema

Vi har fornyet ansøgningsskemaerne. Dokumenttypen er ændret fra Word til Excel, hvilket har muliggjort at flere informationer kan beregnes automatisk og at samle flere oplysninger i et dokument. Du skal være opmærksom på at dokumentet indeholder flere faner, der skal udfyldes.

Vi har lavet en lille guide til det nye skema.
Vi har fornyet ansøgningsskemaerne. Dokumenttypen er ændret fra Word til Excel, hvilket har muliggjort at flere informationer kan beregnes automatisk og at flere oplysninger er samlet i et dokument. Du skal være opmærksom på at dokumentet indeholder flere faner, der skal udfyldes.

Du finder guiden her.

Send ansøgning

Scan din underskrevne ansøgning og send den sammen med den udfyldte Excel-fil til projekttilskud@lbst.dk.  

Behandling af personoplysninger

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen afhænger af hvem der ansøger:

Ansøgningsfrister for skoler, institutioner og kommuner

Skoler, institutioner og kommuner skal indsende ansøgning om udbetaling to gange årligt dækkende uddeling i perioden:

 • 1. august 2017 - 31. december 2017
 • 1. januar 2017 - 31. juli 2018.

Ansøgningsfrister for leverandører og organisationer

Leverandører og organisationer skal indsende ansøgning om udbetaling 4 gange årligt dækkende uddeling i perioden:

 • 1. august 2017 - 31. oktober 2017
 • 1. november 2017 - 31. januar 2018
 • 1. februar 2018 - 30. april 2018
 • 1. maj 2018 - 31. juli 2018.

Generelt

For alle perioder gælder det, at så snart du har afholdt de sidste udgifter for de/den pågældende perioder, kan du indsende ansøgning om udbetaling. 

Ansøgning om udbetaling af tilskud, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 3 måneder efter perioden, til hvilken, der søges om tilskud

Ledsageforanstaltninger

En vigtig del af ordningen er, at der sammen med uddeling af produkter også iværksættes ledsageforanstaltninger. En ledsageforanstaltning er et tiltag der fremmer børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt og mælk, herunder også landbrug, økologi og bæredygtig produktion.

Det er muligt selv at iværksætte ledsageforanstaltninger eller benytte sig af de materialer, som Landbrugsstyrelsen stiller gratis til rådighed.

Du iværksætter selv ledsageforanstaltninger

Du kan som ansøger, selv gennemføre en aktivitet eller iværksætte ledsageforanstaltninger. Disse aktiviteter kan gennemføres som eksempelvis temadage, workshops, foredrag, undervisning, leg eller lignende afhængigt af, hvad der findes passende for børnenes alder. Du kan læse mere om det i vejledningen.

Iværksætter du selv ledsageforanstaltninger, skal du i ansøgning om udbetaling af tilskud redegøre for, hvordan du har iværksat dem.

Landbrugsstyrelsens ledsageforanstaltninger

Landbrugsstyrelsen stiller ledsageforanstaltninger gratis til rådighed. Dette er enten i form af en tegneserie til de mindste børn og optil 6. klassetrin eller quiz til de større børn fra 7.- 10. klassetrin. Landbrugsstyrelsen står for leveringen af ledsageforanstaltningerne, og du står for uddelingen til af ledsageforanstaltningerne til de elever, der deltager i ordningen.

Du kan downloade ledsageforanstaltningerne her på siden, eller få dem tilsendt ved at kontakte Landbrugsstyrelsen på mail: projekttilskud@lbst.dk

Tegneserie

Quiz

Svar til Quiz

Skiltning

Det er et krav i EU-reglerne, at du som modtager af tilskud skal oplyse offentligheden, om det tilskud du modtager under skoleordningen. Det kalder vi ”skiltning”. Det er de deltagende institutioner/skoler, der er omfattet af krav om skiltning.

Du skal informere offentligheden enten via en plakat ved skolens/institutionens hovedindgang eller via et banner på skolens/institutionens hjemmeside. Landbrugsstyrelsen stiller plakat og banner til rådighed. 

Webbanner 300x300

Webbanner 400 x 200

Plakat

Vejledning

Der er én fælles vejledning for tilskud til skolefrugt- og grønt og tilskud til skolemælk. Vejledningen er delt op i følgende: 

 • Fælles afsnit
 • Afsnit om tilskud til skolefrugt- og grønt
 • Afsnit om tilskud til skolemælk
 • Fælles afsnit

Vær derfor opmærksom på at få læst alle de relevante afsnit.

Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk skoleåret 2017 - 2018

Opdateret 30. maj 2018
MENU