Gå til hovedindholdet

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Producenter med kvægbesætninger kan søge.

Præmiens størrelse

Der er afsat 24.135.000 EUR (ca. 180 mio. kr.) årligt til slagtepræmier.

Præmien pr. dyr varierer fra år til år afhængigt af eurokursen og det samlede antal ansøgte dyr. Den endelige præmie pr. dyr fastsættes i februar måned efter ansøgningsåret.

Betingelser for tilskud

Du skal blandt andet opfylde følgende krav for at være berettiget til slagtepræmie:

 • Du skal være tilmeldt slagtepræmieordningen.
 • Du skal have slagtet eller udført mindst 5 støtteberettigede dyr i ansøgningsåret.
 • Du skal have holdt dyrene på din bedrift i en holdeperiode på mindst 2 ud af de sidste 3 måneder før slagtning eller udførsel.
 • Dyret skal være korrekt identificeret med øremærker og registreret i CHR i hele holdeperioden.
 • Du skal hvert år anmelde dine landbrugsarealer i Fællesskema – også selv om du ikke søger om støtte for arealerne.
 • Kvier skal være under 16 måneder gamle ved slagtning eller udførsel.
 • Tyre og stude skal være under 30 måneder gamle ved slagtning eller udførsel.
 • Ved slagtning i Danmark skal den slagtede vægt været mindst 160 kg.
 • Ved udførsel til slagtning i et andet EU-land skal dyret være mindst 8 måneder gammelt, når det forlader Danmark.
 • Dyret skal være egnet til konsum.
 • Du skal medvirke ved kontrol på din bedrift.

Ved kontrol bliver alle dyr som ikke er korrekt identificeret med øremærker og korrekt registreret i CHR betragtet som dyr med fejl og vil medgå ved beregning af afvigelser og sanktioner, hvis de samme år vil kunne opfylde de øvrige præmiebetingelser. Det gælder også, selv om du ikke søger om præmie for dyret det pågældende år.

Hvad giver vi slagtepræmie til?

Du kan søge om præmie til kviekalve, kvier, tyrekalve, ungtyre, tyre og stude.

Du kan ikke søge om slagtepræmie for:

 • Bison- og yakokser
 • Levende dyr, der eksporteres ud af EU
 • Dyr, der slagtes på bedriften eller på et ikke autoriseret slagteri.

Hvem kan søge?

Producenter som er tilmeldt ordningen.

Producenter med kvægbesætninger kan søge om præmie ved slagtning af kvier, tyre og stude.

Der gives præmie for dyr, der slagtes i Danmark eller udføres til slagtning i et andet EU-land, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for tilskud.

Sådan søger du

Du kan tilmelde dig slagtepræmieordningen via Fællesskema i Tast selv-service. Frist for forsinket indsendelse er 15. maj 2018.

Din tilmelding har virkning fra starten af det år, hvor du tilmelder dig.

Når du er tilmeldt, gælder slagteriets indberetning af slagtningen som ansøgning for det enkelte dyr.

Ved udførsel til slagtning i et andet EU-land skal du indsende en ansøgning, som du finder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Tilmeldingen gælder til du selv framelder dig, eller til du et år ikke slagter eller udfører støtteberettigede dyr.

Formål med tilskuddet

Slagtepræmien skal understøtte en fortsat produktion af oksekød i Danmark.

Tilmelding til ordningen

Den 15. maj 2018: Sidste frist for tilmelding til slagtepræmieordningen 2018. Du tilmelder dig i Fællesskemaet, som du finder i Tast selv-service.

Skemaer

Udførsel til slagtning i et andet EU-land:

Ansøgningsskema - udførsel

Producenterklæring, hvis en anden producent sender dit slagtedyr til slagtning, og du skal modtage præmien.

Producenterklæring

Erklæring om slagtepræmie, i forbindelse med overdragelse af en hel bedrift med slagtedyr.

Erklæring om slagtepræmie

Den erklæring skal indsendes sammen med en producentskifteerklæring, som også skal udfyldes.

Producentskifterklæring

Vejledning

Læs om regler og krav for at kunne opnå præmie

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

 •  
 • Start
 • 1. februar - 15. maj 2018

  Ansøger

  Tilmelding på Fællesskema 2018

  Tilmelding til slagtepræmieordningen på Fællesskema 2018.

 • 1. - 31. januar 2019

  Landbrugsstyrelsen

  Høringsbreve

  Vi udsender høringsbreve om arealkontrol til de producenter, der har slagtet dyr i 2018, men ikke har anmeldt arealer i Fællesskema.

 • 20. januar 2019

  Landbrug & Fødevarer

  Sidste frist for indberetning

  Sidste frist for indsendelse af slagteriindberetninger og rettelser til dyr slagtet i 2018.

  Ansøger

  Præmie ved udførsel til andet EU-land

  Sidste frist for indsendelse af ansøgning.

 • Februar 2019

  Landbrugsstyrelsen

  Præmiesats for 2018 fastsættes

  Vi udsender en oversigt til producenterne over de slagtede dyr i 2018, som vi har fået indberettet fra Landbrug og Fødevarer og udførte dyr indberettet af producenten.

  Den endelige præmiesats for 2018 fastsættes. 

 • 1. marts - 30. juni 2019

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af præmier for 2018

 • Stop
Opdateret 5. april 2018
MENU