Gå til hovedindholdet

Tilskud til skolemælk

Skoler og institutioner kan få støtte fra EU til mælk og mejeriprodukter. Formålet med støtten til skolemælk er at fremme ernæringsrig og sund kost hos børn og unge under uddannelse.

Ønsker du at søge om tilskud til skolemælk for skoleåret 2017/2018? Så gå til siden her: Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (mælk)

Hvem kan søge?

Disse skoler og institutioner kan deltage i skolemælksordningen:

 • kommunale folkeskoler, friskoler, private grundskoler, grundskolekurser og øvelsesskoler oprettet ved statslige og private seminarier
 • offentlige og private gymnasier, studenterkurser og Hf-kurser
 • efterskoler og kommunale ungdomsskoler
 • handelsskoler og tekniske skoler
 • vuggestuer og børnehaver
 • fritidshjem og skolefritidsordninger
 • andre undervisningsinstitutioner for børn og unge, herunder særforsorgsinstitutioner

Studerende på universiteter og andre højere læreanstalter er ikke omfattet af ordningen.

Skoler eller institutioner kan overdrage administrationen til:

 • en leverandør
 • en organisation
 • et forvaltningsorgan, fx en kommune

Leverandøren, organisationen eller forvaltningsorganet skal være godkendt og registreret af Landbrugsstyrelsen. 

Hvad giver vi tilskud til?

Under skolemælksordningen kan skoler og institutioner blandt andet få støtte til:

 • Letmælk
 • Minimælk
 • Skummetmælk
 • Kærnemælk
 • Skummetmælksyoghurt
 • Visse oste

Du kan læse mere om de produkter, du kan få støtte til, i bilag 1 og 2 i vejledningen under "Skema og vejledning".

Tilskuddets størrelse

Vi kan maksimalt give støtte til en mængde, der svarer til 0,25 liter mælk pr. elev pr. undervisningsdag.

Hvis du for eksempel søger om støtte til 0,25 liter minimælk, hvor støttesatsen er 18,15 euro pr. 100 kg minimælk, vil du få udbetalt ca. 0,33 kr. pr. 0,25 liter minimælk.

Det egentlige støttebeløb afhænger af vekselkursen. 

Du kan læse mere om støtteberettigede mængder og støttesatser i vejledningen under "Skema og Vejledning".

Hvad siger loven?

Danske forskrifter

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og daginstitutioner.
Bekendtgørelse nr. 928 af 29. juli 2015

EU-forordninger

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013

Gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til skoleelever

Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2008 af 10. juli 2008 

Sådan søger du

For at kunne modtage støtte skal skolen eller institutionen (eller forvaltningsorganet, leverandøren eller organisationen, der administrerer ordningen) først godkendes af Landbrugsstyrelsen.

Du udfylder skemaet til registrering af ansøger og sender det til Landbrugsstyrelsen.

Når skolen, institutionen, forvaltningsorganet, leverandøren eller organisationen er registreret og godkendt, udfylder du skemaet til ansøgning om støtte.

Se ansøgningsskema og læs mere om godkendelse og registrering under "Skema og Vejlening".

Formål med tilskuddet

Formålet med at give støtte til skolemælk er at fremme børn og unges forbrug af mælk og mejeriprodukter og på den måde bidrage til en ernæringsrig og sund kost under uddannelsen.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen afhænger af, hvem der ansøger: 

 • Halvårlig ansøgning
  Gælder for skoler, institutioner og forvaltningsorganer. Et halvår er perioden 1. juli til 31. december og 1. januar til 30. juni. Landbrugsstyrelsen skal have modtaget ansøgningen senest den sidste dag i den tredje måned efter det halvår, hvori produkterne er uddelt.
 • Kvartalsvis ansøgning
  Gælder for leverandører og organisationer. Landbrugsstyrelsen skal have modtaget ansøgningen senest den sidste dag i den tredje måned efter det kvartal, hvori produkterne er uddelt. 

Se ansøgningsskemaer 

Udbetaling af støtte

Vi udbetaler som udgangspunkt støtten senest 3 måneder efter, vi har modtaget en korrekt udfyldt ansøgning.

Hvis støtteansøgningen er udtaget til fysisk kontrol, suspenderes denne udbetalingsfrist. 

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, evt. projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for

Ansøg om tilskud

 

Husk at sende dokumentation, når du søger om udbetaling

Du skal sende dokumentation for, at du har fået leveret de mængder, som du søger om tilskud til. Det vil sige, at der skal være dokumentation for, hvad der er købt, og for, at det er betalt. Dokumentationen er faktura eller kassebon samt bankoverførsel eller kontoudskrift. Det skal tydeligt markeres på faktura eller kassebon præcist, hvilke varer du søger om tilskud til.

Registrering af ansøger

Du skal anvende dette skema, når du skal registrere dig som ansøger til skolemælksordningen. Alle typer ansøgere skal bruge skemaet.

Registreringsskema

Ansøgningsskemaer

Du skal anvende ét af disse skemaer til at søge om støtte til skolemælk. Hvilket skema, du skal anvende, afhænger af, hvilken type ansøger du er.

Kalender over uddelingsdage

Du kan bruge kalenderen til at få et overblik over hvor mange dage du har uddelt frugt og grønt. Den kan du vedlægge din ansøgning om udbetaling.

Kalender for skoleåret 2016/2017

Send ansøgning

Scan din underskrevne ansøgning og send den til projekttilskud@lbst.dk  

Ansøg om at blive leverandør

Hvis du som leverandør ønsker at tilmelde dig skolemælksordningen, skal du først udfylde nedenstående skema og sende det til os.

Skema til leverandører af skolemælk

Vejledning

I vejledningen kan du læse om reglerne for at få støtte til mælk og visse mejeriprodukter, der uddeles til skoleelever og børn i vuggestuer og børnehaver.

Vejledning om støtte til skolemælk for skoleåret 2016 og 2017 

Opdateret 14. august 2017
MENU