Gå til hovedindholdet

Tilskud til skolefrugt- og grøntordningen 2016/2017

Ønsker du at søge om tilsagn om tilskud til skolefrugt- og grønt skoleåret 2017/2018? Så gå til siden her: Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (frugt og grønt)

Skoleelever i børnehaveklassen og 1.- 10. klassetrin kan få tilskud til frugt og grønt. Tilskuddet kommer fra EU og dækker maksimalt 75 pct. af udgifterne. Det resterende beløb betales typisk af forældrene. 

Skolefrugt - og grøntordningen er en effektiv måde at få børn til at spise mere frugt og grønt. Børn, der spiser sundt i løbet af dagen, er mere koncentrerede, mindre syge og trives bedre. Meget frugt og grønt forebygger overvægt, hjerte-karsygdomme og type 2-diabetes. 

Hvem kan søge?

Undervisningsinstitutioner, kommuner, leverandører og organisationer kan få tilskud 

Her kan du se, hvem der kan søge tilskud:

  • Alle undervisningsinstitutioner med elever på børnehaveklasse til 10. klassetrin
  • Kommuner (der søger på vegne af skoler i kommunen)
  • Leverandører af frugt og grønt
  • Organisationer (bag skolefrugtordninger kombineret med f.eks. effektmåling)

Hvad giver vi tilskud til?

EU giver tilskud til frisk og uforarbejdet frugt og grønt. Produkterne kan både være økologiske og konventionelle.

Tilskuddets størrelse

Tilskudsprocenten er 75 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger, dog maksimalt 1,25 kr. for konventionelle produkter og 2,00 kr. for økologiske produkter pr. elev pr. undervisningsdag. Beregninger foretages på grundlag af tilskudsberettigede omkostninger eksklusiv moms. Det er vigtigt at bemærke, at tilskuddet ikke forudbetales.

Der kan gives tilskud til ledsageforanstaltninger. Dog højest 10 % af det anvendte tilsagn.

Betingelser for tilskud

Læs om betingelserne for tilskud i vejledningen.

Vær især være opmærksom på, at du sammen med ansøgningsskemaet, når du søger om udbetaling, også skal sende dokumentation for de faktisk leverede mængder frugt og grønt ved følgeseddel fra leverandøren eller faktura udstedt af leverandøren til ansøger.

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsskema til projekttilskud@lbst.dk. Skemaet finder du under fanebladet Skema og vejledning.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

At spise frugt og grøntsager kan spille en vigtig rolle i kampen mod fedme og følgesygdomme som sukkersyge og hjerte-karsygdomme. Derfor har EU-Kommissionen vedtaget en skolefrugtordning, der skal give skoleelever bedre adgang til frugt og grønt.

I Danmark omfatter ordningen økologisk og konventionel frugt og grønt. Produkterne skal være friske og uforarbejdede og kan uddeles til elever i børnehaveklassen og 1.- 10. klasse eller på tilsvarende niveau i andre undervisningsinstitutioner. EU medfinansierer op til 75 pct. af udgifterne til frugt og grønt, resten betales af forældre, kommuner eller private sponsorer.

Da ordningens midler er begrænsede, er den bygget op som en tilsagnsordning, dvs. at ansøgere først søger om at få reserveret en del af puljen. Efter at have fået tilsagn kan en ansøger sætte uddelingen af frugt og grønt i gang inden for ordningens rammer. 

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, evt. projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Leverandørliste

Hvis I som undervisningsinstitution ikke har modtaget tilsagn for skoleåret 2016/2017, kan I henvende jer til en leverandør for at undersøge, om I har mulighed for at deltage i skolefrugtordningen ad den vej, da leverandører til december har mulighed for at søge om eventuelle uudnyttede midler på ordningen.

Her er link til leverandørlisten.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister for tilsagn skoleåret 2016/2017

  • Der kan søges om tilsagn én gang om året for skolefrugtansøgere. Fristen er 2. juni 2016. Vi kan modtage ansøgningerne fra 2. maj 2016.
  • Leverandrører vil udover at kunne søge tilsagn ved den årlige ansøgningsrunde (2. juni 2016), samtidig kunne søge restmidler, der er i overskud efter ansøgningsrunden. Ansøgning om restmidler kan ske én gang årligt. fristen er 23. december 2016.

Ansøgningsfrister for udbetaling for skoleåret 2016/2017

Skolefrugtansøgerne kan ansøge om udbetaling tre gange årligt. Ansøgningerne dækker uddeling af frugt og grønt i perioderne:

  • 1. august til 31. december 2016
  • 1. januar til 31. maj 2017
  • 1. juni til 30. juni 2017

Ansøgning om udbetaling af tilskud, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 3 måneder efter perioden, til hvilken, der søges om tilskud.

Ansøgningsfrist for ændring af tilsagn for skoleåret 2016/2017 

Ansøgning om ændring eller overdragelse af tilsagn skal være modtaget seneste 30. april 2017.

Ansøg om støtte

Det er vigtigt, du læser vejledningen, inden du sender din ansøgning om tilsagn. Vejledningen kan findes under fanen vejledning.

Et tilsagn fungerer som en forhåndstilmelding. Da ordningens midler er begrænsede, skal du som ansøger på forhånd have reserveret en andel af tilskudspuljen for senere at kunne søge om tilskud.

Skoleåret 2016 - 2017

Ansøgningsskema for undervisningsinstitutioner til skolefrugtordningen

Ansøgningsskema for kommuner, leverandører og organisationer til deltagelse i skolefrugtordningen

C-Erklæringsskema til skoler som søger igennem en leverandør

D-Liste over undervisningsinstitutioner, som søger gennem leverandøre 

Ansøgningsskema for ledsageforanstaltninger

Justering af tilsagn

Erfaringer viser, at mange ikke anvender hele det tilsagnsbeløb, som de er blevet tildelt. For at flest mulige børn kan få glæde af ordningen, er det vigtigt, at I justerer jeres tilsagn, hvis I bliver opmærksomme på, at I ikke vil få brugt det samlede tilsagn

I skal derfor senest den 1. december 2016 sende os et udfyldt justeringsskema. Skemaet skal sendes til projekttilskud@lbst.dk

Skema til justering af tilsagn til skolefrugtordningen 2016-2017

Ansøg om udbetaling

ANSØGNING OM UDBETALING SKOLEÅRET 2016 - 2017

Skoler

Leverandører og kommuner

Vi skal have oplysninger om de uddelte mængder i kilo. Hvis vægten ikke fremgår af fakturaen, kan du hente hjælpe i denne liste, hvor vi har skrevet den skønsmæssige vægt for en lang række frugt og grøntsager

Gå til frugt og grøntlisten 

Kalender over uddelingsdage

Du kan bruge kalenderen til at få et overblik over hvor mange dage du har uddelt frugt og grønt. Den kan du vedlægge din ansøgning om udbetaling.

Kalender for skoleåret 2016/2017

Opdateret 14. august 2017
MENU