Gå til hovedindholdet

Plantegenetik

Landbrugsstyrelsen giver tilskud til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for jordbrug og fødevarer. Formålet er at medvirke til at bevare den store mangfoldighed af genetiske ressourcer inden for fødevare- og jordbrugsplanter og sikre dem for eftertiden gennem bæredygtig udnyttelse.

Hvem kan søge?

Private og offentlige virksomheder, organisationer, offentlige institutioner og kommunale fællesskaber kan søge om tilskud til demonstrationsprojekter om bevaring af plantegenetiske ressourcer. 

Også jordbrugere, foreninger for jordbrugere og museer, som vurderes at være kvalificeret til at gennemføre et projekt, kan søge om tilskud til bevaring af plantegenetiske ressourcer.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver tilskud til projekter, der for én eller flere arter og sorter omfatter dyrkning med demonstration af de udvalgte planters egnethed til miljøvenlig/økologisk dyrkning.

Vi giver også tilskud til at oprette kopier af klonsamlinger af vegetativt formerede planter. Projekterne kan også demonstrere anvendelse af planterne til fødevarer med vurdering af egnethed hertil.

Planterne, der kan indgå i projektet:

  • korn
  • frøformede grøntsager (kål, rodfrugter, bælgplanter, løg og krydderurter)
  • vegetativt formede planter (æbler, pærer, blommer, kirsebær, surkirsebær, valnød, hasselnød, solbær, stikkelsbær, ribs, brombær, hyld, humle, jordbær, rabarber, peberrod og jordskokker).

Tilskuddets størrelse

Landbrugsstyrelsen kan give tilskud til demonstrationsprojekter for plantegenetiske ressourcer på op til 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter.

Betingelser for tilskud

Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at planterne dyrkes uden brug af gødning og plantebeskyttelsesmidler.

De tilskudsberettigede omkostninger skal kunne relateres direkte til projektet, og de skal være nødvendige for gennemførelsen af projektet.

Læs mere om betingelserne for eksisterende projekter i vejledningen fra 2013, under fanebladet 'Skema og vejledning'.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskud til demonstrationsprojekter findes hos henholdsvis EUR-lex (som er en del af EU's hjemmeside) og på retsinformation.dk:

Danske regler:

Om tilskud til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for jordbrug og fødevarer

Handlingsplan 2008-2010 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 

Fødevareministeriets handlingsplan for 2008-2010

Om støtte til udvikling af landdistrikterne:

EU-regler

Regler om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) 

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsskema mv. til projekttilskud@lbst.dk.

Ansøgningsrunden for 2013 lukkede den 1. oktober 2013.

Formål med tilskuddet

Det overordnede formål med ordningen er at medvirke til at bevare den store diversitet af genetiske ressourcer inden for fødevare- og jordbrugsplanter og sikre en bæredygtig udnyttelse af disse i fremtiden.

Ordningen har i alt seks formål, som er:

  • bevaring af gamle sorter
  • egnethed til miljøvenlig drift
  • fødevarekvalitet
  • udbredelse af kendskabet til plantegenetiske ressourcer
  • øget diversitet i dyrkningen
  • samarbejde mellem aktører.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, evt. projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Ansøg om støtte

Ansøgningsrunden er lukket for 2013.

Der vil blive lagt nyt ansøgningsskema på, når ansøgningsrunden åbner igen.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet. Ansøgning sendes til:

projekttilskud@lbst.dk. 

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Vær opmærksom på, at der er bilagskontrol i alle sager om projekttilskud under Landdistriktsprogrammet. Derfor skal alle betalingsbilag og dokumentation scannes og sammen med anmodningen om udbetaling sendes til:

projekttilskud@lbst.dk. 

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

11 gode råd om kortere ved til udbetaling

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017) 

Skema til slutrapport

Eksempel på faktura

Eksempel på lønseddel

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Opdateret 14. august 2017
MENU