Gå til hovedindholdet

Ø-støtte

Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte for landbrugsarealer, der ligger på ikke-brofaste øer.

Du kan i 2018 ansøge om udbetaling af ø-støtte til arealerne. Det gør du på siden "Markplan og grundbetaling" i Fællesskema.

Hvem kan søge?

Ejere eller forpagtere af landbrugsarealer kan søge ø-støtte, hvis de får grundbetaling for landbrugsarealerne, og disse arealer er beliggende på en af følgende småøer:

Støtteberettigede øer:

Agersø (inkl Egholm)FjandøRågø
AnholtFurSaltholm
Askø (inkl. Lilleø)FænøSamsø
AvernakøHalmøSejerø
BarsøHjarnøSkarø
BirkholmHjortøSlot Ø
BjørnøHjælmshovedSt. Egholm
Bogø (i Korshavn)Illum ØSt. Svelmø
BornholmKalvø (i Guldborgsund)Strynø
BrandsøLangliStrynø Kalv
BågøLivøTunø
DrejøLyøTærø
DybsøLæsøVejlø
Egholm (i Limfjorden)MandøVejrø
EndelaveMejlø (i Korshavn)Venø
EnehøjeNekseløVigelsø
EskilsøOmøÆbelø
FanøOrøÆrø
Fejø (inkl. Skalø)RomsøAarø
Femø

Hvad giver vi tilskud til?

Arealer, du kan få tilskud til

Dine marker skal ligge på en af øerne. Du kan få ø-støtte for de marker, som du får grundbetaling for.

Støtten udbetales som supplement til grundbetalingen.

Arealer, du ikke kan få tilskud til

Du kan ikke få tilskud til de arealer på øerne, som du ikke kan få grundbetaling for.

Fik du ø-støtte i perioden 2010-2014 (Landdistriktsprogrammet)?

Hvis du fik ø-støtte under den tidligere ø-støtteordning under Landdistriktsprogrammet (LDP), kan du fortsat være omfattet af den 5-årige forpligtelsesperiode, selvom der ikke længere udbetales støtte under den tidligere ordning. Det betyder, at du fortsat skal bo på øen og drive arealerne jordbrugsmæssigt, indtil dine forpligtelser efter den tidligere ordning udløber.

Alle de arealer, du driver jordbrugsmæssigt, skal anmeldes i Fællesskema 2018.

Tilskuddets størrelse

Ø-støtten er i 2017 510 kr. pr. ha. Støttesatsen i det enkelte år kan først beregnes, når antallet af ha, der er berettiget til ø-støtten, er fastlagt.

Landbrugsstyrelsen giver højest tilskud til 100 ha pr. bedrift.

100 ha-grænsen gælder også for selskaber, selvom der er flere landbrugere i et selskab.

Sådan søger du

Du søger ø-støtte i Fællesskema via Tast selv-service.

I Fællesskema sætter du kryds i Ø-støtte på siden ”Markplan og grundbetaling”

Formål med tilskuddet

Formålet med Ø-støtteordningen er at sikre fortsat landbrugsvirksomhed på en række danske småøer uden broforbindelser.

Ansøg om støtte

Du søger om ø-støtte ved at indsende Fællesskema 2018 via Tast selv-service.

I Fællesskema sætter du kryds i Ø-støtte på siden "Markplan og grundbetaling".

Du kan se ansøgningsfristen i boksen til højre.

Sådan udfylder du Fællesskemaet

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder Fællesskema i vores brugerguide. Hvis du har brug for en kort introduktion, kan du læse "Trin-for-trin-guiden" eller se vores instruktionsfilm.

Du finder brugerguide for Fællesskema i et af punkterne herunder.

Læs Trin for trin-guiden til Fællesskema og markkort

Se instruktionsfilm om at udfylde og indsende Fællesskema og markkort

Brugerguides til Fællesskema

Læs om, hvordan du udfylder Fællesskema 2018

Samlet brugerguide til Fællesskema 2018

Ændringer til Fællesskema

Bemærk, at du kun kan modtage ø-støtte, hvis du er berettiget til grundbetaling.

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker. Bemærk, at der kun kan udbetales grundbetaling og grøn støtte for marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen. Læs mere under tilskudsguiden om Grundbetaling og grøn støtte.

Hvis du ikke længere opfylder kravene til ordningen

Hvis du ikke opfylder kravene angivet under ordningen, skal du straks underrette Landbrugsstyrelsen herom.

 •  
 • Start
 • 1. februar 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2018 er tilgængelig i Tast selv-service Vejledninger og faktaark for 2018 er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2018 i Tast selv-service

 • 20. april 2018

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2018

 • 15. maj 2018

  Ansøger

  Sidste frist for forsinket indsendelse af Fællesskema 2018

 • 16. maj 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • Stop

Hvornår ophører forpligtelserne under Landdistriktsprogrammets ø-støtteordning, hvis en landmand er trådt ind i ordningen i 2008?

5 år efter den første udbetaling af ø-støtte, dvs. i 2013, hvis han har overholdt ø-støttebetingelserne i alle årene og ikke har fået ordningen forlænget i 2013.

Hvornår ophører forpligtelserne under Landdistriktsprogrammets ø-støtteordning, hvis en landmand har overtaget et areal via producentskifte i 2013?

5 år efter den første udbetaling af ø-støtte til arealet, hvis ø-støttebetingelserne er overholdt i alle år. Det afgørende er derfor, hvornår den landmand, som arealet er producentskiftet med, har indgået aftalen.

Skal man søge om producentskifte, hvis man træder ud af landbruget efter 2 år? Hvad med ift. den gamle ø-støtteordning?

Man er bundet 5 år efter den første udbetaling i henhold til landdistriktsprogrammet fra 2007. Så hvis man kun har jorden i 2 år, så må man betale ø-støtten tilbage eller producentskifte den til én, der vil overtage 5 årsforpligtigelsen. Den nye ø-støtte er 1 årig og har derfor ikke en 5 årig forpligtigelse.

MVJ giver en højere risiko for fysisk kontrol. Hvis man søger MVJ på en ø har man så højere risiko for, at ens ø-støtte og Grundbetaling også kontrolleres.

Ja, men kontrolhyppigheden for 2018 er ikke fastsat præcist endnu. Historisk er kontrolhyppigheden højere for Landdistriktsprogrammets ordninger pga. konstateringen af flere overtrædelser på disse ordninger.
Vi benytter ofte muligheden for at samordne kontrollerne i størst mulig omfang, således at både MVJ og ø-støtte kontrolleres.

Er der en bundgrænse for hvor små bedrifter, der kan søge ø-støtte?

Nej, men eftersom der er tale om et tillæg til grundbetalingen, er der i praksis en nedre grænse på 2 ha. 

Opdateret 5. februar 2018
MENU