Gå til hovedindholdet

Tilskud til netværksaktiviteter og informations- og markedsføringsaktiviteter

Netværksordningen er et led i Landdistriktsprogrammet 2010-2013, Grøn Vækst og målsætningen om at fremme en mere værdiskabende fødevareindustri. Ordningen omfatter tilskud til netværksaktiviteter og informations - og markedsføringsaktiviteter.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Der udføres bilagskontrol i alle sager om projekttilskud under Landdistriktsprogrammet. Derfor skal alle betalingsbilag og dokumentation scannes og sammen med anmodningen om udbetaling sendes til:

projekttilskud@lbst.dk. 

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Aftale om projektilknytning for faste medarbejdere -  udført arbejde

11 gode råd om kortere vej til udbetaling

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017) 

Skabelon til slutrapport

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Undgå nedsat tilskud

Opdateret 14. august 2017
MENU