Gå til hovedindholdet

Nationale forskningsprogrammer NIFA

Ordningen henvender sig til de institutioner m.v. som af Landbrugsstyrelsen har modtaget tilsagn om tilskud eller indgået aftale om levering af specifikke ydelser finansieret af tilskud under § 24.33.02,20 - NIFA

Hvem kan søge?

Private og offentlige forskningsinstitutioner - alene eller i samarbejde med andre - kan søge om del i midlerne til programmerne

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om udbetaling af tilskud

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Her finder du skemaer til projekter under forskningsaktiviteter
(§ 24.33.02.20) NIFA

Udfyld skemaet og få udbetalt tilskud til forskningsprojekter under § 24.33.02.20 NIFA

Anmodning om udbetaling af tilskud NIFA 2015

Budgetskabelon

Du skal bruge opgørelsesskemaet, når du skal orientere os om de samlede udgifter, der har været i forbindelse med forskningsprojektet.

Opgørelsesskema

Statusrapport - 20. februar 2017

Slutrapporten skal udfyldes og sendes til os når forskningsprojektet afsluttes

Slutrapport 

Revisorerklæring

Brev til tilskudsmodtagers revisor

Opdateret 14. august 2017
MENU