Gå til hovedindholdet

Reduktion af mælkeproduktion

Tilskud til reduktion af mælkeproduktionen.

Ordningen er lukket for godkendelse af yderligere ansøgere.

Ansøgningsfristen for 2. ansøgningsrunde for reduktion i november, december 2016 og januar 2017 sluttede 12. oktober 2016, kl. 12.00. I Danmark blev der i alt ansøgt om en reduktion på 1.976,5 tons mælk.

Da der i anden ansøgningsrunde er ansøgt om større reduktion end de 11.407 tons, der var til rådighed i hele EU efter første ansøgningsrunde, får ansøgerne tildelt 12,46 % af den godkendte ansøgte reduktionsmængde. Ved anvendelse af tildelingskoefficienten bliver Dansmark ansøgte mængde reduceret til 246,3 tons mælk. Det betyder, at de 11.407 tons mælk, der ikke var ansøgere til i første runde, er blevet opbrugt.

Da den samlede kvote på 1.060.021 kg, der kunne ansøges støtte til på denne ordning nu er opbrugt, er ordningen lukket for godkendelse af yderligere ansøgere.

Der er var oprindeligtplanlagt 4 ansøgningsrunder. Ansøgningsfrist for 1. ansøgningsrunde for 4. kvartal 2016 var 21. september 2016, kl. 12.00. hvor kommissionen accepterede alle de ansøgte mængder for denne runde, og der var efter en revision af mængderne den 5. oktober 2016 i alt 12.196 tons til fordeling i hele EU i de efterfølgende ansøgningsrunder.

Ordningen er en del af EU’s krisepakke på 500 mio. euro for hele EU til mælkeproducenter og landbrugere i andre husdyrsektorer. Til mælkereduktionsstøtteordningen er der afsat 150 mio. euro. Når dette beløb er brugt, er ordningen lukket for nye ansøgninger.

Her kan du læse en nyhed om ordningen

Hvem kan søge?

Alle mælkeproducenter med et CVR-nr. eller CPR-nr. kan søge om tilskud. På forespørgsel har Kommissionen oplyst, at konkursboer og generationsskifter kan søge. 

Hvad giver vi tilskud til?

 I ansøgningen skal du oplyse, hvad du har leveret af komælk i referenceperioden, som i anden ansøgningsrunde er perioden november – december 2015 og januar 2016. Derudover skal du oplyse, hvor stor en reduktion du planlægger at foretage af din mælkeproduktion i reduktionsperioden, som i anden ansøgningsrunde er november – december 2016 og januar 2017. 

Tilskuddets størrelse

EU-Kommissionen har af den samlede krisepakke på 500 mio. Euro for hele EU afsat 150 mio. Euro til en mælkereduktionsstøtteordning. Ordningen har til hensigt at begrænse produktionen af mælk med op til 1,078 mio. tons ved at betale ca. 1 kr. pr. kg mælk til de mælkeproducenter, der reducerer deres produktion. Du kan få støtte til en reduktion på højst 50 % af din mælkeproduktion i referenceperioden. Mælkereduktionen må ikke være under 1.500 kg.

Betingelser for tilskud

Ansøgningen skal være vedlagt bevis for, at du har leveret mælk til en godkendt opkøber i referenceperioden i form af kopier af mælkeafregninger med mejeri. Derudover bevis for, at du har leveret mælk til en godkendt opkøber i juli 2016 i form af mælkeafregninger med mejeri. Det er en forudsætning, at du har det samme CPR-nummer eller CVR-nummer i reference- og reduktionsperiode, samt i juli måned 2016, bortset fra konkursboer og generationsskifter.

Hvis du har søgt om at deltage i første ansøgningsrunde, skal du sende en ansøgning om udbetaling af støtte senest 14. februar 2017. Hvis du søger i anden ansøgningsrunde, skal du indsende en ansøgning om udbetaling af støtte senest 17. marts 2017. Hvis din faktiske reduktion er mindre end den anmeldte i ansøgningen, kan der være en sanktion i den reduktionsstøtte, du vil få udbetalt.

Tilskud fra Landbrugsstyrelsen er skattepligtigt. Vi indberetter udbetalte tilskud til SKAT. 

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at begrænse produktionen af mælk med op til 1,078 mio. tons i hele EU ved at betale ca. 1 kr. pr. kg mælk til de mælkeproducenter, der reducerer deres produktion. EU-Kommissionen har til ordningen afsat 150 mio. euro. Da det afsatte beløb ikke er er fordelt på de enkelte medlemslande, er det EU-Kommissionen der, på basis af oplysninger fra medlemslandene om modtagne ansøgninger om planlagte reduktionsmængder, der vurderer, om det afsatte beløb er nok til, at alle ansøgninger kan imødekommes.

Hvis alle ansøgninger imødekommes, vil alle accepterede modtagne ansøgninger blive godkendt med de ansøgte reduktionsmængder, og næste ansøgningsrunde åbnes.

Hvis det afsatte beløb ikke er nok, fastsætter EU-Kommissionen en tildelingskoefficient, som skal anvendes på alle ansøgninger. Det medfører, at din ansøgte reduktionsmængde reduceres til en mindre mængde med tildelingskoefficienten, og at der er lukket for nye ansøgningsrunder.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, projektændringer, udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Opdateret 14. august 2017
MENU