Gå til hovedindholdet

Kompetenceudvikling

Formålet med ordningen er at fremme kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren.

Ordningen er lukket for nye ansøgninger.

Du kan finde materiale til udbetaling af tilskud under fanebladet ansøg om udbetaling.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om  projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Hvis projektet omfatter en investering - Se også Offentliggørelse - krav til information om tilskud

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Opdateret 14. august 2017
MENU