Gå til hovedindholdet

Innovationsloven

Innovationsloven under Miljø- og Fødevareministeriet gav mulighed for tilskud til projekter om innovation, forskning og udvikling inden for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren.  Hensigten med loven var at skabe en udvikling af produkter, produktionsprocesser eller markeder, som ellers ikke ville have fundet sted, eller først ville have fundet sted på et senere tidspunkt. Yderligere var hensigten at fremme udviklingen hen imod, at innovation bliver en del af virksomhedernes daglige gøremål og rutiner.

Ordningen er lukket.

Du kan finde skemaer til brug for udbetaling af tilskud under fanebladet skema og vejledning.

Hvad siger loven?

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for tilskudsordninger under innovationsloven findes på Retsinformations netsted: 

Danske regler:
 

Historisk:

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om projektændringer og udbetaling. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Erklæring om projektoverdragelse

Opdateret 14. august 2017
MENU