Gå til hovedindholdet

Handyrpræmier

Producenter med kvægbesætninger af tyre og stude. Præmien udbetales til slagtede handyr.

Hvem kan søge?

Producenter som er tilmeldt ordningen.

Producenter med kvægbesætninger (tyre og stude) kan søge tilskud til produktion af handyr gennem ’Handyrordningen’. Dette gælder både handyr som slagtes i Danmark, forsendes til andre EU-lande og til eksport uden for EU's toldområde.

Hvad giver vi tilskud til?

Der kan søges om præmie til:

 • Tyre og stude (præmiestørrelsen er ens)

 Der kan ikke søges præmie til:

 • Bison- og yakokser
 • Hjemmeslagtninger (slagtninger på bedriften)

Der kan heller ikke søges præmie til handyr, som er slagtet på et ikke-autoriseret slagteri.

Tilskuddets størrelse

I 2012 var præmien for handyr 447,33 kr. pr. handyr.

Den endelige præmiesats for 2013 fastsættes i februar 2014.

Størrelsen på tilskuddet bliver fastsat i euro. Præmien pr. dyr i dankse kroner varierer fra år til år, afhængigt af eurokursen og det totale antal ansøgte dyr i Danmark.

Betingelser for tilskud

Du skal blandt andet opfylde følgende krav for at være berettigede til tilskud:

 • Du skal være tilmeldt handyrordningen.
 • Du skal have slagtet mindst 5 handyr, der er berettiget til præmier.
 • Du skal ved forsendelse og eksport, benytte et specifikt ansøgningsskema.
 • Du skal have dyret korrekt registreret i CHR fra den første dag i holdeperioden.
 • Du skal holde dyret i din besætning i den fastsatte holdeperiode.
 • Du skal medvirke ved kontrol.
 • Dyret skal kunne identificeres og være forsynet med godkendte øremærker.

Sådan søger du

Du tilmelder dig handyrordningen for 2014 i Fællesskemaet via Tast selv-service.

Du kan tilmelde dig via Fællesskemaet fra den 1. februar 2014.

Har du modtaget præmier for 2011, 2012 eller 2013, er du allerede tilmeldt.

Formål med tilskuddet

Via handyrordningen skal det sikres, at vi i Danmark kan opretholde en oksekødsproduktion.

Skemaer

Ansøgningsskema, hvor du skal sætte X for tilmelding til handyrordningen.

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder Fællesskemaet i Vejledning til Fællesskema.

Gå til Vejledning til Fællesskema

Ansøgningsskema, til handyr som sendes ud af Danmark.

Både ved forsendelse til et andet EU-land og til eksport til lande udenfor EU's toldområde, skal du benytte dig af specifikke ansøgningsskemaer.

Forsendelse af handyr til andre EU-lande:

Forsendelsesansøgning

Skal være modtaget hos Landbrugsstyrelsen inden dyret forlader Danmark.

Eksport til lande udenfor EU's toldområde:

Eksportansøgning

Skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 6 måneder efter dyret har forladt Danmark.

Vejledning om forsendelse og eksport, finder du i handyrvejledningen.

Producenterklæring, hvis en anden producent sender dit handyr til slagtning, og du skal modtage præmien.

Producenterklæring

Erklæring om handyrpræmie, i forbindelse med overdragelse af en bedrift med handyr.

Erklæring om handyrpræmie

Den erklæring skal indsendes sammen med et producentskifte, som også skal udfyldes.

Producentskifte

Vejledning

Læs om handyrordningen, regler og krav for at kunne opnå præmier.

Gå til handyrvejledningen 2014

Læs om Producentskifte, regler og krav for overdragelser (køb og salg).

Gå til Producentskiftevejledningen

Læs om udfyldelse af Fællesskemaet.

Gå til vejledning til Fællesskemaet

 •  
 • Start
 • 1.-31. januar 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Vi udsender høringsbreve om:

  Arealkontrol, til de producenter, som har slagtet handyr i 2013, men som ikke har indsendt et Fællesskema.

  Ansøger

  Du svarer på høringsbreve

 • 20. januar 2014

  Landbrug og Fødevarer

  Sidste frist for indsendelse af slagteri-indberetninger og rettelser til handyr slagtet i 2013.

 • 1. februar 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Som ny producent, kan du nu tilmelde dig ordningen via Fællesskemaet 2014, som nu er tilgængeligt.

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2014 i Tast selv-service.

  Har du modtaget præmier for 2011, 2012 eller 2013, er du allerede tilmeldt.

 • 15.-20. februar 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Vi udsender orienteringsbreve

  En oversigt over de slagtede handyr i 2013, som vi har fået indberettet via Landbrug & Fødevarer.

 • 1.-15. marts 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af præmier 2013 påbegyndes

  Udbetalingen slutter normalt den 30. juni 2014.

 • 15.-20. marts 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Vi udsender afgørelsesbreve

  Til de producenter, som har fået en sanktion i forbindelse med udbetalingen for 2013.

 • 16. april 2014

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2014

   

   

 • 12. maj 2014

  Ansøger

  Sidste frist for forsinket indsendelse af Fællesskemaet for 2014.

 • Stop
Opdateret 14. august 2017
MENU