Gå til hovedindholdet

Test din bedrift

- overholder du de grønne krav?

Her kan du teste, om din bedrift overholder de grønne krav om: 

  • 5 pct. miljøfokusarealer (MFO)
  • flere afgrøderkategorier på bedriften

Indtast oplysninger om din bedrift nedenfor. Vær opmærksom på, at du først får at vide, om du opfylder kravene, og dernæst om kravene gælder for dig.

Små landbrug er undtaget fra kravene

Er dit omdriftsareal under 10 ha, er du undtaget fra både kravet om miljøfokusområder og flere afgrødekategorier på bedriften. Beregneren er ikke relevant for dig, da du automatisk får den grønne betaling.

Er dit omdriftsareal under 15 ha, er du undtaget fra kravet om miljøfokusområder. Du kan med fordel bruge den del af beregneren, der handler om flere afgrødekategorier på bedriften.

Økologer opfylder automatisk de grønne krav

Økologiske bedrifter får automatisk hele støtten, hvis alle arealer dyrkes økologisk. Økologer er derfor undtaget fra de grønne krav. Det samme gælder bedrifter med en stor andel af permanent græs, brak eller græs i omdrift.

Har du brug for hjælp til beregneren?

Du er velkommen til at kontakte Kundevejledningen på tlf. 33 95 80 00.

Start her: Indtast centrale oplysninger

Indtast oplysninger om din bedrift. Oplysningerne bruges som udgangspunkt for alle beregningerne. Du kan ændre oplysningerne undervejs og på den måde teste forskellige scenarier.

Se, om du overholder kravet om miljøfokusområder

Se, om kravet om miljøfokusområder gælder for dig

Se, om du overholder kravet om flere afgrødekategorier

Se, om kravet om flere afgrødekategorier gælder for dig

Beregningerne er vejledende

Beregnerens resultat afhænger af, hvor præcist du indtaster dine oplysninger.

Arealet af GLM og randzoner tælles med to gange i beregningen af dit omdriftsareal. Det sker desværre af regnetekniske årsager. Fratræk derfor arealet af GLM og randzoner i din indtastning af ’Bedriftens samlede (støtteberettigede) landbrugsareal’.

Hvis dit omdriftsareal er på 10,00 ha eller 15,00 ha, vil du ved en fejl i ’Test din bedrift’ være undtaget kravet om henholdsvis flere afgrødekategorier på bedriften og miljøfokusområder. Du skal have et omdriftsareal på 9,99 ha eller 14,99 ha for at være undtaget hvert af de to krav.

Fra 1. februar 2017 kan du få det endelige resultat i Tast selv-service, når du har indtegnet dine marker på markkort og udfyldt Fællesskema 2017.

MENU