Gå til hovedindholdet

Tilskud til frugt og grønt

Producentorganisationer har mulighed for at søge om tilskud til driftsfonde og driftsprogrammer. Det vil sige en fond, som er oprettet og administreret af organisationen for at finansiere flerårige programmer, der skal styrke medlemmernes produktion og afsætning.

Ordningen er lukket for ansøgning om tilsagn, men du kan søge om udbetaling.

Hvem kan søge?

Alle godkendte producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren kan søge om tilskud til driftsprogrammer og driftsfonde.

Du kan læse mere om godkendelsesproceduren under betingelser for tilskud.

En producentorganisation er en sammenslutning af producenter - ofte kaldet frugt- eller grøntsagsavlere. Producentorganisationer, som arbejder med følgende produkter, kan søge om tilskud:

 • Frugt
 • Grøntsager
 • Produkter bestemt til forarbejdning
 • Citrusfrugter
 • Nødder
 • Svampe.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver tilskud til driftsprogrammer og driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren.

Et driftsprogram er et program, der skal fremme forbruget af et produkt. Det kan fx være en oplysningskampagne om, at frugt er sundt, eller man kan forbedre kvaliteten af et produkt.

Vi giver tilskud til driftsprogrammer, der blandt andet:

 • Forbedrer produkternes kvalitet
 • Øger produkternes handelsværdi
 • Fremmer salget
 • Etablerer driftsgrene med økologiske produkter
 • Fremmer integreret produktion eller andre miljøvenlige produktionsmetoder.

Tilskuddets størrelse

Driftsprogrammer

Du kan maks. søge om tilskud til et beløb, der svarer til 4,1 pct. af den årlige omsætning i en referenceperiode, der ligger før ansøgningstidspunktet.

Producentorganisationen skal dokumentere de udgifter, den har haft til at gennemføre driftsprogrammet.

EU-tilskud

Tilskuddet fra EU udgør 50 pct. af de faktiske udgifter inden for ovennævnte loft. Visse miljøtiltag kan modtage op til 60 pct. støtte.

SKAT

Tilskuddet er skattepligtigt, og vi oplyser automatisk til SKAT, hvor meget støtte der bliver udbetalt.

Betingelser for tilskud

Kun producentorganisationer godkendt af Landbrugsstyrelsen kan søge om tilskud til driftsprogrammer. Der er løbende ansøgningsfrist for godkendelse af producentorganisationer.

Selve driftsprogrammet skal derefter godkendes, før det sættes i gang.

Når du anmoder om at blive godkendt som producentorganisation, forpligter du dig til at medvirke til national kontrol og EU-kontrol.  

Når du er blevet godkendt som producentorganisation, kan du søge om støtte til driftsprogrammer og driftsfonde.

Et udkast til driftsprogrammer skal omfatte flere af følgende punkter:

 • Forbedre produkternes kvalitet
 • Øge produkternes handelsværdi
 • Fremme salget
 • Etablere driftsgrene med økologiske produkter
 • Fremmer integreret produktion eller andre miljøvenlige produktionsmetoder.

Et udkast til et driftsprogram skal også beskrive:

 • Programmets varighed
 • Beskrivelse af udgangssituationen med hensyn til produktion, afsætning og materiel
 • De mål, der er opstillet for driftsprogrammet, under hensyn til produktions- og afsætningsmulighederne
 • De aktioner, der skal iværksættes, og de midler, der skal anvendes for at nå målene i hvert år, hvor programmet gennemføres
 • Finansielle aspekter: Beregningsmåde og beløbsstørrelser, regler for forsyning af driftsfonden, budget og tidsplan for gennemførelsen af aktionerne for hvert år, hvor programmet gennemføres. Målbarhed er en vigtig del af driftsprogrammer, der benytter sig af et indikatorsystem til at vurdere resultaterne af et program. 

Læs mere i vejledningen.

Sådan søger du

Du ansøger ved at sende din ansøgning om godkendelse af producentorganisationen, dit udkast til driftsprogrammer og ansøgning om fællesskabsstøtte til

Landbrugsstyrelsen
Projekttilskud
Nyropsgade 30
1780 København V
E-mail: projekttilskud@lbst.dk   

Ansøgningsfrist for godkendelse af producentorganisationer

Der er løbende ansøgningsfrist for godkendelse af producentorganisationer.

Ansøgningsfrist for driftsprogrammer (godkendelse)

Ansøgninger for godkendelse af driftsprogrammer skal være Landbrugsstyrelsen i hænde senest den 1. oktober året før det kalenderår, hvor driftsprogrammet gennemføres.

Ansøgningsfrist for driftsprogrammer (fællesskabsstøtte)

Din ansøgning om støtte til driftsprogrammer skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 15. februar året efter det kalenderår, hvor driftsprogrammet gennemføres.

Formål med tilskuddet

Formålet med at give tilskud til producentorganisationers driftsprogrammer og driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren er bl.a. at tilpasse produktionen til efterspørgslen, at øge kvaliteten af frugt og grønt og at videreføre sektorens bestræbelser på at bevare og beskytte miljøet.

Ordningen er en del af EU's samlede landbrugspolitik.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig eller andre i forbindelse med eksempelvis din ansøgning om tilsagn eller ansøgning om tilskud, i henhold til databeskyttelsesforordningen og persondataloven.

Du kan læse mere her

Ansøgningsfrister

Disse tidsfrister er generiske og gælder fra år til år:

1. oktober: Ansøgningsfrist for godkendelse og årlig ændring af driftsprogram. (Godkendelse af det kommende driftsår).

15. august og  1. november: Ansøgningsfrist for ansøgning om ændring af driftsprogrammet (projektændringer).

15. februar: Ansøgningsfrist for at søge om udbetaling til udgifter afholdt i foregående driftsåret.

Opdateret 23. maj 2018
MENU