Gå til hovedindholdet

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Danske Fiskeres Kulturelle Fond giver tilskud til fiskere, der ønsker videregående uddannelse inden for fiskerierhvervet, foreninger og lignende, der giver undervisning og undervisningsmateriale.

Hvem kan søge?

  • Fiskere, der ønsker en videregående uddannelse inden for fiskerierhvervet.
  • Foreninger eller sammenslutninger, der har til formål at give fiskere undervisning om fiskerierhvervet.

Hvad giver vi tilskud til?

Danske Fiskeres Kulturelle Fond giver støtte til: 

  • Uddannelse af fiskere, der ønsker en videregående uddannelse inden for fiskerierhvervet.
  • Foreninger eller sammenslutninger, der har til formål at give fiskere undervisning om fiskerierhvervet.
  • Undervisningsmateriale til brug ved kurser, der har formål at dygtiggøre danske fiskere.

Tilskuddets størrelse

Fra 2008 er fondens indtægter ca. 65.000 kr. årligt til uddeling af legater til uddannelse af fiskere. De enkelte legatportioner vil normalt ikke være på mindre end 5.000 kr.

Betingelser for tilskud

Legaterne vil blive tildelt ud fra sociale og familiemæssige kriterier, herunder forsørgerpligt.

Der vil især blive lagt vægt på, om ansøger har vanskelige økonomiske vilkår, som ville kunne hindre eller vanskeliggøre deltagelse i de relevante uddannelsesforløb. 

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsskema til:

Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

eller scannet på projekttilskud@lbst.dk. 

Ansøgningsfristen er 1. maj 2015.  

Landbrugsstyrelsen stiller sekretærbistand til rådighed for fonden.

Ansøgningsskemaet finder du under fanen "Ansøg om støtte".

Formål med tilskuddet

Formålet er at videreuddanne unge fiskere inden for fiskerisektoren.

Ansøg om støtte

Ansøgningsperioden under ordningen Danske Fiskeres Kulturelle Fond løber fra 23. februar 2015 til 1. maj 2015.
 

Ansøgningsskema til Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Vejledning

Se under de øvrige sider, fx hvem, der kan søge, betingelser, hvad vi giver tilskud til  

Opdateret 14. august 2017
MENU