Gå til hovedindholdet

280 mio. kr. puljen

Puljen på 280 mio. kr. er en særlig pulje til kommuner og regioner. Den var afsat blandt andet med det formål at bidrage til renere miljø og bedre tilgængelig natur, samt nye arbejdspladser. Desuden skal den udvikle og forbedre kendskabet til lokale fødevarer.

Der er pt. lukket for nye ansøgninger.

280 mio. kr. puljen er en særlig puljen for kommuner og regioner. Puljen har til formål at bidrage til renere miljø og bedre tilgængelig natur samt nye arbejdspladser

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet. Ansøgning sendes til:

projekttilskud@lbst.dk. 

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Da der udføres bilagskontrol i alle sager, skal alle betalingsbilag og dokumentation scannes og sendes til sammen med anmodningen om udbetaling til:

projekttilskud@lbst.dk. 

11 gode råd om kortere vej til udbetaling

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017) 

Besigtigelsesskabelon

Skabelon til slutrapport

Skema til at angive offentlig medfinansiering

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Opdateret 14. august 2017
MENU