Gå til hovedindholdet

Offentliggjorte gødningsregnskaber

Her kan du se offentliggjorte gødningsregnskaber fra 2006. Fra og med 2009 er det også muligt at se dyreoplysningerne i gødningsregnskabet.

Begrænsninger i brug af data

Når du søger på data, skal du være opmærksom på, at oplysninger om administrative bøder, der kan henføres til en fysisk person, ikke må gøres til genstand for videre behandling i persondatalovens forstand.

Det er således for eksempel ikke tilladt at overføre oplysninger om administrative bøder til et andet it-system, hvad enten dette sker ved genindtastning på basis af nærværende opslag, ved skanning af en udprintet PDF-fil eller at overføre sådanne oplysninger om administrative bøder til et manuelt register.

Alle gødningsregnskaber

Du kan downloade alle gødningsregnskaber. Data indeholder ikke politisager, sager afgjort ved domstolene, påtaler og vedtagelser af administrative bøder.
 
Se alle gødningsregnskaber

CVR-søgning

Du kan se gødningsregnskabet ved at søge på CVR-nummeret. Data indeholder ikke politisager og sager afgjort ved domstolene. Hvis der er givet en påtale eller vedtaget en administrativ bøde, vil det fremgå. 

Se gødningsregnskaber via CVR-søgning

Adressesøgning

Du kan indtaste vejnavn, nummer og postnummer og få oplysninger på et gødningsregnskab. Det er virksomhedens adresse, der er gældende. Data indeholder ikke politisager og sager afgjort ved domstolene. Hvis der er givet en påtale eller vedtaget en administrativbøde, vil det fremgå.

Se gødningsregnskaber via adressesøgning

Gødningsregnskaber summeret

Når du søger på summeret regnskaber, er der mulighed for at udvælge geografiske områder, regnskaber fra store jordbrug eller fra små jordbrug. Data indeholder ikke politisager og sager afgjort ved domstolene.

Se gødningsregnskab summeret

Ved søgning hvor vejnavn indgår, skal du skrive et procenttegn "%" i slutningen på vejnavnet. Søgningen giver derved data for alle veje, der begynder med søgeteksten foran procenttegnet. For eksempel vil:

  • "Birke%" betyder, at Birke, Birke Allé, Birkevej og Birkevejen kommer med i søgningen.
  • Et vejnavn efterfulgt af et mellemrum og procenttegn betyder, at det kun er "Birke" og "Birke Allé" der kommer med.  

Vær også opmærksom på, at der kan forekomme to forskellige veje med samme navn i en kommune. Dette gælder også inden for et postnummer.

Endvidere kan den samme vej gå gennem to kommuner eller to postnumre. 

Alle dyreoplysninger

Her kan du downloade alle dyreoplysninger fra gødningsregnskaber i en kommasepareret fil. Denne kan åbnes i EXCEL eller lignende program. Data indeholder ikke politisager, sager afgjort ved domstolene, påtaler og vedtagelser af administrative bøder.

Se alle dyreoplysninger fra gødningsregnskabet

MENU