Gå til hovedindholdet

Retsregler for offentliggørelse af støttemodtagere

Her kan du læse mere om de retsregler, der regulerer kravet om offentliggørelse af støttemodtagere.

Registrering af persondata

I forbindelse med offentliggørelsen, skal du være opmærksom på, at du med baggrund i persondataloven har: (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af persondataoplysninger):

  • mulighed for at få oplyst hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med din ansøgning
  • krav på, at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, som viser sig at være forkerte eller vildledende, eller som eventuelt viser sig at være behandlet i strid med lovgivningen. 

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om persondataloven generelt, er du velkommen til at henvende dig til Jura, Center for Ressourcer, Landbrugsstyrelsen.

MENU