Gå til hovedindholdet

Landbrugsstøtte

Her finder du fordelingen af udbetalt EU-støtte finansieret af Den Fælles Landbrugspolitik. Dette omfatter bl.a. støtte under landdistriktsprogrammet, produktionsstøtteordninger samt direkte støtte i form af grundbetaling, grøn støtte osv.

Her kan du finde flere oplysninger om, hvad offentliggørelse omfatter og ikke omfatter.

Læs mere om støtteordningerne

Læs mere om de enkelte støtteordninger i Tilskudsguiden:

Rette oplysninger

Hvis du er støttemodtager, har du selvfølgelig krav på, at forkerte eller vildledende oplysninger om dig bliver rettet. Hvis vi har skrevet noget forkert om den støtte, som du har modtaget må du meget gerne kontakte os. Du kan enten ringe eller sende en e-mail til Landbrugsstyrelsen, Tilskudsudbetaling på:

Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: tilskudsudbetaling@lbst.dk.

Først efter du har kontaktet Landbrugsstyrelsen, kan du klage til Datatilsynet over offentliggørelsen, hvis du er uenig i vores afgørelse.

Læs mere om dine rettigheder i forhold til persondataloven og om klagemuligheder her:

Hvad offentliggør vi?

For at sikre åbenhed om EU-midlerne har Landbrugsstyrelsen pligt til at offentliggøre følgende oplysninger, når vi udbetaler støtte under Den Fælles Landbrugspolitik: 

 • Støttemodtagerens navn eller evt. firmanavn
 • Kommune
 • Hvilke foranstaltninger (støtteordninger) modtageren har fået støtte til. 
 • Størrelsen af udbetalingerne i den pågældende udbetalingsperiode. Opdelt på foranstaltningsniveau samt i national støtte og EU-støtte.
 • Den samlede sum som modtageren har fået i en given udbetalingsperiode

Medlemslande kan vælge at offentliggøre yderligere oplysninger, og Landbrugsstyrelsen offentliggør for gennemsigtighedens skyld desuden følgende oplysninger om støttemodtagere:

 • CVR-nummer (hvis støtten er søgt under et CVR-nummer)
 • Postnummer
 • Region

Hvad bliver ikke offentliggjort?

En række oplysninger bliver ikke offentliggjort af hensyn til persondataloven og EU-reglerne på området:

 • Støttemodtagers CVR-numre offentliggøres, hvorimod CPR-numre ikke offentliggøres. Navn erstattes med [Anonym] efterfulgt at et nummer, hvis vedkommende har modtaget mindre end € 1.250 i den pågældende udbetalingsperiode (ca. kr. 9.300).

 • Hvis der er færre end 10 støttemodtagere i en kommune, offentliggøres anonymiserede støttemodtageres kommune og postnummer heller ikke. 

 • De offentliggjorte beløb er justerede for modregninger og reduktioner, men tilbagebetalingskrav offentliggøres ikke.

 • Genudbetaling offentliggøres ikke, da oplysningerne vil være offentliggjort under perioden for den oprindelige udbetaling.

 • Nationale støtteordninger uden EU-midler offentliggøres ikke.

Udbetalingsperiode

Udbetalinger følger EU's regnskabsår, som er perioden 16. oktober - 15. oktober. Støtteoplysningerne bliver offentliggjort senest 31. maj i det efterfølgende år.

MENU