Gå til hovedindholdet

Fiskeristøtte

Her finder du en oversigt over de projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud og fået udbetalt tilskud under de danske fiskeriudviklingsprogrammer. Programmerne er finansieret af Den Europæiske Union, via Den Europæiske Fiskeriudviklingsfond (EFF) 2007-2013 og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 2014-2020 og dels med nationale offentlige midler.

 

Læs mere om støtteordningerne

Læs mere om de enkelte støtteordninger i Tilskudsguiden:

Rette oplysninger

Hvis du er støttemodtager, har du selvfølgelig krav på at forkerte eller vildledende oplysninger om dig bliver rettet. Hvis vi har skrevet noget forkert om den støtte, som du har modtaget, må du meget gerne kontakte os. Du kan enten ringe eller sende en e-mail til Landbrugsstyrelsen, Tilskudsudbetaling på:

Tlf.: 3395 8000
E-mail: tilskudsudbetaling@lbst.dk.

Først efter du har kontaktet Landbrugsstyrelsen, kan du klage til Datatilsynet over offentliggørelsen, hvis du er uenig i vores afgørelse.

Læs mere om dine rettigheder i forhold til persondataloven og om klagemuligheder her:

Hvad bliver offentliggjort?

EU's regler kræver, at når der bliver udbetalt EU-støtte under EFF, skal vi offentliggøre oplysninger om:

  • Tilskudsmodtagerens navn eller evt. firmanavn
  • Projektets titel
  • Hvor stort tilskuddet er; dels størrelsen af tilsagnet om tilskud og dels størrelsen af det faktisk udbetalte beløb, når projektet er afsluttet.

De sidste udbetalinger fra EFF til projekter under fiskerudviklingsprogrammet skete i 2015. Støtteoplysningerne vil være tilgængelige til udgangen af 2017.

For udbetalinger under EHFF skal vi offentliggøre følgende:

  • Tilskudsmodtagers navn og evt. identifikationsnummer i flåderegisteret.
  • Operationens navn, startdato, slutdato og et resume af operationen. 
  • Postnummeret og land der, hvor operationen afholdes.
  • Samlet tilsagn om støtte og udbetalinger indtil videre.
  • Den prioritet, eller tilskudskategori, som der gives støtte under.

Listen over operationer, der modtager støtte fra EHFF, opdateres hvert halve år.

Bemærk, at krav om tilbagebetaling ikke indgår i offentliggørelserne. Udestående krav kan derfor være modregnet den offentliggjorte udbetaling.

Fiskeriudviklingsprogrammerne

Det Danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020 er medfinansieret af EHFF og blev godkendt af EU-Kommissionen i august 2015. De første tilskudsordninger åbnede allerede for ansøgning i 2014 og de første tilsagn blev også givet i 2014.

Det tidligere fiskeriudviklingsprogram (EFF) 2007-2013 blev godkendt af EU-Kommissionen i december 2007, og de enkelte EFF-tilskudsordninger blev iværksat i løbet af 2008. De første tilsagn om tilskud på EFF-tilskudsordningerne blev givet i 2008 og sidste udbetalinger skete i 2015.

Kontakt

Spørgsmål af IT-teknisk karakter
IT
Tlf.: 3395 8000
E-mail: it@lbst.dk

Spørgsmål mht. den enkelte støtteudbetaling
Tilskudsudbetaling
Tlf.: 3395 8000
E-mail: Tilskudsudbetaling@lbst.dk 

MENU