Gå til hovedindholdet

Modtagere af EU-støtte

Her kan du se, hvem der modtager EU-støtte. Oplysningerne om støtte er offentlige, så EU-borgerne kan se, hvad og hvem EU's midler bliver udbetalt til. Du kan søge i oplysningerne om udbetalinger under de fælles politikker for landbrug her:  

Offentliggørelse af udbetalinger

 Landbrugsstyrelsen har pligt overfor EU-Kommissionen til at offentliggøre udbetalinger. Nogle oplysninger bliver dog ikke offentliggjort, hvilket du kan læse mere om på ovenstående links.

Hvis du er støttemodtager har du selvfølgelig krav på at forkerte eller vildledende oplysninger om dig bliver rettet. Hvis vi har skrevet noget forkert om den støtte, som du har modtaget, må du meget gerne kontakte os. Du kan enten ringe eller sende en e-mail til Landbrugsstyrelsen, Tilskudsudbetaling på:

Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: tilskudsudbetaling@lbst.dk.

Først efter du har kontaktet Landbrugsstyrelsen, kan du klage til Datatilsynet over offentliggørelsen, hvis du er uenig i vores afgørelse.

Læs mere om dine rettigheder i forhold til persondataloven og om klagemuligheder her:

Læs mere om de enkelte støtteordninger i Tilskudsguiden:

Offentliggørelse i andre EU-lande

De øvrige medlemslande i EU er også forpligtet til at offentliggøre deres støttemodtagere på nettet. Du kan finde link til oplysningerne i de andre lande på EU-Kommissionens hjemmeside:

Kontakt

Spørgsmål af IT-teknisk karakter
IT
Tlf.: 3395 8000
E-mail: it@lbst.dk

Spørgsmål mht. den enkelte støtteudbetaling
Tilskudsudbetaling
Tlf.: 3395 8000
E-mail: Tilskudsudbetaling@lbst.dk 

MENU