Gå til hovedindholdet

Sagsbehandlingstider

Det er en stor og krævende opgave at flytte dele af Landbrugsstyrelsen til Sønderjylland. Det kan ikke undgå i en periode at medføre tab af centrale kompetencer og viden og påvirke vores sagsbehandling. Vi har sat alle sejl til, for at flytningen kan gå så smertefrit som muligt og foretaget prioriteringer.

Få overblik over sagsbehandlingstiderne

Du kan læse om de enkelte tilskudsordningers sagsbehandlingstider på Landbrugsstyrelsens tilskudsguide.

Klik på den tilskudsordning, du leder efter informationer om, og find den anslåede sagsbehandlingstid i højre side af skærmen.

Find tilskudsguiden her

Her kan du se en oversigt over de tilskudsordninger, der enten er (eller har været) forsinkede.

Se skema med status over vores sagsbehandling pr. 6. juli 2017

Sådan prioriterer vi

Vi tilrettelægger flytningen bedst muligt og prioriterer vores ressourcer, så flytningen påvirker sagsbehandlingen af landbrugsstøtten mindst muligt. Og det går indtil videre godt med at få landbrugsstøtten igennem vores system med kontrol og sagsbehandling. Vi nåede således vores målsætning om at udbetale 90 procent af støtten pr. 15. december 2016 og 97 procent pr. 31. januar 2017.

Det er vigtigt, at landmænd kan få deres støtte til tiden, da det oftest er mange penge, som er afgørende for deres økonomiske situation.

Til gengæld har vi måttet ændre vores målsætninger for projektstøtteordningerne, så sagsbehandlingstiden på nogle tilskudsområder i Landdistrikts- og Fiskeriprogrammet bliver længere end tidligere år.

Vi forsøger at løse udfordringerne ved at køre med dobbeltbemanding på nogle områder for at sikre en driften. På nogle projektordninger køber vi revisionshjælp udefra, i København ansætter vi løbende midlertidige vikarer til at dække opsigelser, og vi låner medarbejdere ud enhederne imellem, så de vigtigste områder prioriteres højest.

Endelig er vi i fuld gang med at bygge op i Sønderjylland, så vi kan få kompetente medarbejdere i gang med at sagsbehandle der, og vi flytter gradvist, så der stadig er erfarne medarbejdere til at lære op.

MENU