Gå til hovedindholdet
Notering af transporter

En transport er, når en støttemodtager (fx en landmand) overfører sit tilskud - eller dele af det - til en anden modtager. Det er oftest til en bank eller lignende. I Landbrugsstyrelsen noterer vi alle transporter i vores system. 

Sådan noterer du en transport

Når du skal notere en transport skal du bruge denne transporterklæring:

Du skal gøre følgende:

  1. Landbrugeren (transportgiver) udarbejder sammen med sin bank eller anden kreditor (transporthaver) transporterklæringen.
  2. Landmanden underskriver transporten, og den originale erklæring sendes til Landbrugsstyrelsen.
  3. Når transporten er noteret hos Landbrugsstyrelsen, bliver transporterklæringen og et noteringsbrev sendt tilbage til transporthaver. Transportgiver modtager en kopi af noteringen.
  4. Støtten bliver udbetalt til transporthavers NEMkonto. 

Krav til transporterklæringen

En transporterklæring skal indeholde bestemmelser om:

  • hvor længe den skal vare
  • hvor stort et beløb der er omfattet
  • hvilke(n) støtteordning(er) transporten vedrører

Kun transporthaver kan frigive en transport hos Landbrugsstyrelsen.

Hvis støtteordningens navn ikke står trykt på erklæringen, skal støtteordningen noteres under feltet "Andet".

Frist for notering

Fristen for modtagelse hos Landbrugsstyrelsen af transporter i Grundbetaling og Grønne Krav for støtteåret 2018 vides endnu ikke.

Når datoen kendes vil den blive meldt ud her på hjemmesiden.

MENU