Gå til hovedindholdet

Teknikermøder

Herunder finder du dagsordner og referater til de enkelte møder i teknikergruppen.

Møde 28. november 2017

 1. Status på ansøgningsrunden
 2. Fremvisning af Tast selv-service 2018 - IMK
 3. Fremvisning af Tast selv-service 2018 - skemaer
 4. Nyt om efterafgrøder
 5. Muligheder for forenkling af frister
 6. Direkte Arealstøtte 2018
 7. Udvalgte konsulenters adgang til it-vagt efter visse servicevinduer
 8. Åbningstider og fejlhåndteringsvagter
 9. Kommunikationsplanen
 10. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 10. oktober 2017

 1. Status på ansøgningsrunden 2016 – Miljø- & Økologitilskud 
 2. Status på ansøgningsrunden 2017
 3. Tast Selv og IMK
 4. Håndtering af servicevinduer i ansøgningsrunden samt åbningstider for telefoner og fejlhåndtering
 5. Orientering om proces for ansøgning i 0-blokke i 2018
 6. Udformning af aktivitetskrav på græs- & brakarealer i 2018
 7. Kommunikationsbehov vedrørende fosforopgørelser i gødningsregnskabet
 8. Landbrugsseminarer – kommentarer til dagsorden
 9. Kommunikation
 10. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 29. august 2017

 1. Status på ansøgningsrunden 2016, ØA og PLG
 2. Status på ansøgningsrunden 2017
 3. Tast selv-service og IMK
 4. Automatiske udbetalinger / 1:1-indtegning i 2019
 5. MFO-markbræmmer
 6. Efterafgrøder - frister 2018
 7. Pant i betalingsrettigheder
 8. Kommunikation
 9. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 13. juni 2017

 1. Velkomst
 2. Status for ansøgningsrunden 2016
 3. Automatiske udbetalinger/1:1-indtegning i 2019
 4. Status for ansøgningsrunden 2017
 5. Tast selv-service og IMK i 2018
 6. Målrettede efterafgrøder
 7. Ændringer til grundbetaling
 8. Kommunikation
 9. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 25. april 2017

 1. Status for ansøgningsrunden 2016
 2. Status for ansøgningsrunden 2017
 3. Tast selv-service og IMK
 4. Status for målrettede efterafgrøder
 5. Kommunikation
 6. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 28. marts 2017

 1. Præsentationsrunde
 2. Status for ansøgningsrunden 2016
 3. Status for ansøgningsrunden 2017
 4. Tast selv-service og IMK
 5. Opfølgning på møde om målrettede efterafgrøder 3. marts
 6. Orientering om projekt med automatiske udbetalinger
 7. Markbræmmer som nyt MFO-element sammen med randzoner
 8. Kommunikation
 9. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 7. februar 2017

 1. Status for ansøgningsrunden 2016
 2. Opstart af ansøgningsrunden
 3. Tast selv-service og IMK
 4. Opfølgning på landbrugsseminar
 5. Kommunikation
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 29. november 2016

 1. Efterafgrøder i 2017 og minivådområder
 2. Tast selv-service og IMK 2017
 3. Hvornår er markveje støtteberettigede?
 4. Sanktionsberegning
 5. Landbrugsseminarer 2017
 6. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 6. september 2016

 1. Status ansøgningsrunden 2015
 2. Status ansøgningsrunden 2016
 3. Tast selv-service og IMK
 4. Kommunikation
 5. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 8. juni 2016

 

 1. Status ansøgningsrunden 2015
 2. Status Ansøgningsrunden 2016
 3. Tast selv service og IMK
 4. Genoptagelse af græsarealer
 5. Evaluering af fejlblanket
 6. Sanktionsmodel
 7. Dødsboer, konkursboer mm.
 8. Aktiv landbruger
 9. Status De minimis-efterafgrøder
 10. Følgegruppens arbejde
 11. Kommunikation
 12. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 26. april 2016

1. Status ansøgningsrunden 2015

2. Status Ansøgningsrunden 2016

3. Tast selv service og IMK

4. Genoptagelse af ansøgninger med græsarealer

     a. På grund af forkert afslag på ansøgning

     b. Ansøgere, der har afholdt sig fra at søge

5. Kommunikation

6. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 29. marts 2016

 1. Status ansøgningsrunden 2015
 2. Status ansøgningsrunden 2016
 3. Tast selv-service og IMK
 4. Følgegruppemøde 31. marts 2016
 5. Elementer af fødevare- og landbrugspakken
 6. Tast selv-undersøgelsen
 7. Evaluering af landbrugsseminarerne
 8. Kommunikation
 9. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 16. februar 2016

1.    Status ansøgningsrunden 2015

2.    Status ansøgningsrunden 2016

3.    Status for N-kvoter

4.    Afgrødekoder miljø-græs

5.    Status genoptagelsessager

6.    Opfølgning på betalingsrettigheder og krav om aktiv landbruger

7.    Kommunikation

8.    Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 9. februar 2016 (ekstramøde om aktiv landbruger)

 1. Orientering om problemstillingen, herunder brev til EU-Kommissionen

 2. Drøftelse af nyhed om problemstillingen

 3. Drøftelse af behov for lister om overdragelser

 4. Eventuelt.

Læs kort referat fra mødet

Møde 18. januar 2016

1.  Status på ansøgningsrunden 2015

2.  Tast selv service og IMK

    a. Status på betalingsrettigheder

    b. Svartidsmål 2016

    c. Nye overdragelser

    d. Åbning af Fællesskema

    e. Status på samarbejde med leverandører

3.   Kommunikation

    a. Kommunikationsplan

    b. Resultatkontrakt

4.   Sprøjtejournalindberetning

5.   Mødefrekvens for teknikergruppen 2016.

6.   Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 17. november 2015

 1. Status Ansøgningsrunden 2015 

 2. Støtteberettigede græsarealer 2016 (inkl. rådighed)

 3. Status kontrol

 4. Efterafgrøder

 5. Tast selv-service og IMK

 6. Kommunikation og Landbrugsseminar 2016 (2 Bilag)

 7. Eventuelt

Læs kort referat fra mødet

Møde 22. september 2015

1. Status Ansøgningsrunden 2015

a. Arealstøtte

b. Økologisk Arealtilskud

c. Gødningskvote og efterafgrøder

 

2. Åbningsdatoer på GHI og SJI

 

3. Status kontrol

 

4. Tast selv service og IMK

 

5. Kundetilfredsundersøgelse (1 bilag)

 

6. Kommunikation: (1 bilag)

a. Kommende nyheder

b. Kontrolinstrukser

 

7. Evt.

 

Læs kort referat fra mødet

Møde 25. august 2015

1. Status Ansøgningsrunden 2015

a. Arealstøtte, herunder referenceandel permanent græs

b. miljø- og økologitilsagn (1 bilag)

c. IMK

d. Gødningskvote og efterafgrøder

e. Status kontrollen

 

2. Opfølgning på miniworkshop om teknikergruppens arbejde (1 bilag)

3. Dispensationsmuligheder for efterafgrøder (MFO og pligtige), samt afklaringer fra EU-Kommissionen

4. Tast selv-service og IMK 2016

a. Generel oversigt(1 bilag)

b. IMK/ versionsvælger af kort (1 bilag)

c. Fællesskema for Miljø- og økologitilsagn (1 bilag)

d. Breve fysisk kontrol 2016 (3 bilag)

5. Kommunikation:

Kommende nyheder (1 bilag)

Opdatering af kontrolinstruks for MFO-efterafgrøder

Tidsplan for bekendtgørelse og vejledning om arealstøtte 2016 (1 bilag)

 

Læs kort referat fra mødet

 

Møde 2. juni 2015

 1. Velkomst ved Sarah Børner
  • Status for ansøgningsrunden 2015
  • Indsendelsesstatistik

 2. Første erfaringer med 1:1 sammenhæng mellem kort og skema
 3. Organisering mellem IT-samarbejde mellem Landbrugsstyrelsen, Seges og Datalogisk
 4. Efterafgrøder (kontrol og kommunikation)
 5. Orientering om drøftelser mellem Landbrugsstyrelsen og jægerforbundet.
 6. Orientering om telemålingskontrol af flere afgrødekategorier
 7. Snak om teknikergruppens formål og udbytte.
 8. Input til formen for Landbrugsseminarer 2016
 9. Evt.

Møde 28. april 2015

 1. Status udbetalinger 2014
 2. Ansøgningsrunden 2015
  • Status ansøgninger
  • Drift og kendte fejl
  • Status Kundevejledning og feedback til ansøgningsrunden

 3. Tast selv-service tilfredshedsundersøgelse
  • Input til yderligere spørgsmål til undersøgelsen

 4. Kontrol af efterafgrøder
 5. Kommunikationsplan
 6. Påmindelsesbrev og gødningsberegning - analyse af effekt
 7. Roadshow om landdistriktsprogrammet 2016-2018
 8. Evt.

Møde 9. april 2015

 1. Status udbetalinger 2014
 2. Ansøgningsrunden 2015
  • Status ansøgninger
  • Drift og kendte fejl
  • Status Kundevejledningen

 3. Opfølgning på følgegruppemøde
 4. Evt.

Møde 3. marts 2015

1. Status udbetalinger 2014

2. Ansøgningsrunden 2015

 • Status ansøgninger
 • Drift og kendte fejl
  • Afrunding i IMK
  • Fejl i udsendte kvitteringsbreve

 • Status Kundevejledning

3. Forbedringer til 2016

4. ”Fluen på væggen” - besøg hos landbrugskonsulenter

Møde 17. februar 2015

1. Status udbetalinger 2014

2. Ansøgningsrunden 2015

 • Status ansøgninger
 • Drift og kendte fejl
 • Kundevejledning
 • Status på ændringsønsker markblokke
 • Rettigheder

 3. Opsamling på landbrugsseminar

 • Vores oplevelse
 • Feedback
 • Spørgeskemaundersøgelse
 • Afledte faglige afklaringer og kommunikationsplan

4.  Artikel 32 og perm græs arealer med støtteprocent på 0

Møde 13. januar 2015

1. Orientering om driften i Tast selv-service siden nytår.

2. Markblokkens støtteprocent og tilsagn.

3. Status på MFO efterafgrøder (blandinger  og græsudlæg i majs).

4. Eventuelt.

Møde 10. december 2014

1. Velkomst v. vicedirektør Sarah Børner.

 • Tast selv-service 2015
 • Telefonbetjening

2. Status på 2014

 •  Status på sagsbehandling
 • Udbetalinger

3. Definitionen på teknisk overlap

4. Oplæg om overlapsreglerne, markblokkens støtteprocent og fradragsdigitaliseringen i IMK

5. Fællesskema 2015

 • Opfølgning på brugertest
 • Gennemgang af Fællesskemaer 2015
 • Ændringerne i skemakontrol

6. Fejlmelding og driftsstatus i 2015

7. Efterafgrøder – forskel på MFO og nationale

8. Dronefilm

Møde 4. november 2014

1. Orientering om arbejdet med markblokkens støtteprocent

2. Overlapsløsning for 2015 ansøgningsrunden. Dialog om grænse for teknisk overlap og notifikation til landmænd om overlap

3. Orientering om arbejdet med MFO randzoner

4. Efterafgrøder – Orientering om vores besøg hos DLS

5. Dialog om LBSTS telefoniske kundebetjening

6. Orientering om svartidsmål 2015

7. Orientering om brevprojekt og feedback til vores nye brev om afgørelse efter kontrol

8. Kort orientering om slagtepræmie, road show, landbrugsseminar og IMK

9. Evt.

Møde 16. september 2014

1.  Krydskontrol - gennemgang af vores krydskontrolbreve, samt status på krydskontrollen

2. Status på markblokkens støtteprocent (pro-rata)

3. Den reviderede Vejledning om direkte støtte

4. Efterårets brugertest af Tast-selv service 

5. Eventuelt

Møde 14. august 2014

1. Orientering om Kommissionens udmelding om forståelsen af markblokkens støtteprocent (pro rata) og kravene til denne.

2. LBST’s foreløbige vurdering af udfordringerne ved den nye model, herunder opdatering af markblokke og kommunikation til landmænd og konsulenter.

3. Brainstorming om markblokkens støtteprocent (pro-rata)

  • Hvad har LBST overset af udfordringer?
  • Hvilke markblokke er vigtigst, at få på plads først
  • Hvad betyder det for konsulenternes planlægning
  • Hvordan kommunikerer vi bedst på kort og på lidt længere sigt?
  • Idéer til hvordan vi fagligt kan komme med ting, som kan få Kommissionen til at lette på kravene

4. Videre forløb, herunder planlægning af næste møde

5. Eventuelt

Møde 11. juni 2014

1. Velkomst v. vicedirektør Sarah Børner 

2. Status på 2014.

3. Betalingsrettigheder efter reformen – værdi og inddragelse

4. Forhold mellem kort og skema i 2015 

5. Nye regler for støtteberettigede græsarealer

6. Grønne krav    

7. Kommunikationsplan og proces

8. Eventuelt

9. Kommende møderække

Møde 7. maj 2014

1. Status for ansøgningsrunden 2014

  • Fællesskema
  • Betalingsrettigheder
  • Internet Markkort
  • Performance
  • KundeVejledning

2. Ny validering til kontrol af markblokke 2014

3. Lister på Tast selv-service (materiale sendes snarest)

4. Opsamling af følgegruppemøde

5. Permanent græs og landekvote

6. Reformproces

7. Bekendtgørelse, vejledning og kommunikation

8. Eventuelt

Møde 8. april 2014

1. Tast selv-service

  • Fællesskema - bl.a. nyhed om markblokoverskridelse og skemakontrol
  • Internet Markkort
  • Betalingsrettigheder
  • KundeVejledning
  • Skovordninger i Tast selv-service

2. Status 2013

3. Oversigt over brevforløbet efter 16. april 2014

4. Orientering om Tast selv-service undersøgelse 2014

5. Evaluering af landbrugsseminarerne

6. Tast selv-service 2015

  • Pløjning af brakarealer og miljøfokusarealer

Møde 7. marts 2014

1. Status - Tast selv-service

 • Fællesskema
 • Mini-kampagne for at få flere til at indsende Fællesskemaet
 • IMK - status for ændringsforslag og kontrolblokke
 • Gødningskvote og Efterafgrøder
 • KundeVejledning
 • Betalingsrettigheder
 • Genoptagelsessager

2. Krydsoverensstemmelse, 12-graders arealer og sanktion

3. Om status "Klar til udbetaling"

4. Nyt om landbrugsreformen

  • Kommunikationsbehov og tidsplan
  • Flytning og genetablering af arealer med permanent græs

5. Eventuelt

Møde 4. februar 2014

1. Ansøgningsrunden 2014 

 • Tast selv-service
  • Fejlformular
  • Svartidsmålinger og indsendte ansøgninger
  • Betalingsrettigheder

 •  IMK
  • Tiltag, der kan motivere landmænd til at indsende ændringsforslag til markbloktemaet (materiale er vedhæftet

2. Status for ansøgningsrunden 2013

3. Nyhedsbrev til konsulenter

4. Landbrugsreform 2015-2020

 • Kommunikation i forhold til flere afgrøder og miljøfokusområder

5. Eventuelt

Se PowerPoint-præsentation om "Ændringsforslag til markblokke"

MENU