Gå til hovedindholdet

Leverandørregister for gødningsleverancer

Der er nu adgang til at indberette gødningsleverancer vedr. planperiode 2016/2017 i Leverandørregister for gødningsleverancer.  Fristen for rettidig indsendelse er den 1. september 2017.

Du skal indberette solgt/afsat gødning via indberetningssystemet for leverandører.

Biogas fællesanlæg og forarbejdningsanlæg skal desuden indberette modtaget gødning.

Gå til selvbetjeningsløsningen Landbrugsstyrelsens indberetningssystem for leverandører

Se, hvordan du indberetter i Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Driftstatus - Landbrugsindberetning

Landbrugsindberetning.dk: Åbent for indberetning.

Gødnings- og Husdyrindberetning (GHI): Åbent for indberetning. 

Sprøjtejournalindberetning (SJI): 25-10-2016: Åbent for indberetning.  

Genvej til Landbrugsindberetning.dk

 

 

MENU