Gå til hovedindholdet

Indberetning af Statsstøtte (de minimis)

Udfyld hele formularen herunder for enten fiskeri eller landbrug. Du kan se, hvordan du udfylder formularen og hvad der skal stå i de enkelte felter under formularen. Vælg Indberet, når du har udfyldt formularen.

Læs mere om Statstøtte og de minimis-ordningen

Indberetningen skal sikre, at det nationale loft for de samlede beløb, der kan ydes i de minimis-støtte i den primære landbrugssektor og i fiskeri- og akvakultursektoren, ikke overskrides, jf. Kommissionens forordninger (EU) nr. 1408/2013 og nr. 717/2014.

På landbrugsområdet er det danske loft 105,8 mio. euro over en periode på tre regnskabsår, svarende til ca. 790 mio. kr. På fiskeri- og akvakulturområdet et det tilsvarende loft 51,7 mio. euro over en periode på tre regnskabsår, hvilket svarer til ca. 380 mio. euro. 

Udbetalt støtte fra 01/01 2016 til i dag:

  • Udbetalt støtte - De minimis fiskeri: 17.764.967,00 kr.
  • Udbetalt støtte - De minimis landbrug: 24.102.743,00 kr.

Anfør den email- adresse, hvor du ønsker at modtage bekræftelse på, at din indberetning er blevet registreret.

Anfør navn på ministerium, styrelse, kommune eller lignende.

Anfør støtteordningens navn eller ved individuel støtte støtte- modtagerens navn (virksomhedens navn)

Anfør kort støtteordningens indhold og formål. Indsæt desuden link til evt. bekendtgø- relse, vejledning og finanslovstekst. Hvis du tidligere har indberettet støtte for samme ordning, skal det anføres her.

Her bør du vedhæfte en oversigt over samtlige støt- temodtagere og de individuelle støtte- beløb. Vedhæft desuden gerne anden relevant information.

Anfør i DKK (i hele kroner uden punktum, f.eks. 10000) det beløb, der er udbetalt på ind- beretningstidspunktet. Er der tale om støt- te under en tilsagnsordning, angives det samlede tilsagnsbeløb under ordningen.

MENU