Gå til hovedindholdet

Indberetning af Statsstøtte (de minimis)

Udfyld hele formularen herunder for enten fiskeri eller landbrug. Du kan se, hvordan du udfylder formularen og hvad der skal stå i de enkelte felter under formularen. Vælg Indberet, når du har udfyldt formularen.

Læs mere om Statstøtte og de minimis-ordningen

Indberetningen skal sikre, at det nationale loft for de samlede beløb, der kan ydes i de minimis-støtte i den primære landbrugssektor og i fiskeri- og akvakultursektoren, ikke overskrides, jf. Kommissionens forordninger (EU) nr. 1408/2013 og nr. 717/2014.

På landbrugsområdet er det danske loft 105,8 mio. euro over en periode på tre regnskabsår, svarende til ca. 790 mio. kr. På fiskeri- og akvakulturområdet et det tilsvarende loft 51,7 mio. euro over en periode på tre regnskabsår, hvilket svarer til ca. 380 mio. euro. 

Udbetalt støtte fra 01/01 2015 til i dag:

  • Udbetalt støtte - De minimis fiskeri og akvakultur: 360.200,00 kr.
  • Udbetalt støtte - De minimis landbrug: 22.874.456,00 kr.

E mail: Anfør den e mail adresse, hvor du ønsker at modtage bekræftelse på, at din indberetning er blevet registreret.

Navn på myndighed, der indberetter og tildeler støtten: Anfør navn på ministerium, direktorat, kommune osv.

Støtteordningens navn eller, ved individuel støtte, navnet på den virksomhed, der modtager støtten: Anfør støtteordningens navn eller, ved individuel støtte, støttemodtagerens navn.

Kort beskrivelse: Anfør kort støtteordningens indhold, formål og – hvor relevant – støttens varighed ved angivelse af tidspunkter for ratevis udbetaling.

Tildelt støttebeløb: Anfør i DKK (i hele kroner uden punktum, f.eks. 10000) det beløb, der er udbetalt på indberetningstidspunktet. Er der tale om støtte under en tilsagnsordning, angives det samlede tilsagnsbeløb under ordningen.

MENU