Gå til hovedindholdet

Anmeld karantæneskadegørere

På denne side kan du anmelde en skadegører

Beskrivelse: Insekt eller plantesygdom, eventuel dokumentation (analysebevis eller andet), plantedel, mængde, sted, alder på plante og evt. navn på skadegører 

Hvor kommer materialet fra? Fx plante købt på planteskole, træemballage importeret fra Kina, træ i naturen, fund i egen virksomhed. Indsæt evt. gps-koordinater

Anmeld en karantæneskadegører

Anmeld

MENU