Gå til hovedindholdet

Pant i betalingsrettigheder

Fra den 1. april 2018 registrerer vi igen pant i betalingsrettigheder. Nedenstående informationer gælder derfor fra 1. april 2018.

En panthaver, fx et pengeinstitut, kan tage pant i alle eller en del af en landbrugers betalingsrettigheder.

Pant i betalingsrettigheder skal meddeles Landbrugsstyrelsen for at være beskyttet mod andre eventuelle kreditorer.

Faktaark om pant i betalingsrettigheder

Meddelelse om registrering af pant i betalingsrettigheder

For at få registreret et pant i betalingsrettigheder skal panthaver udfylde og indsende blanketten ”Registrering af pant i betalingsrettigheder”. Blanketten skal underskrives af pantsætter og panthaver. Meddelelsen registreres mod indbetaling af et gebyr på 2.250 kr.

Gebyret indbetales på konto: 0216-4069167470 i Danske Bank ved indsendelse af blanketten.
Indbetalingen navngives ved pantsætters CVR-nummer eller ved pantsætters fulde navn eller virksomhedens navn.

Udvidelse af et pant i betalingsrettigheder

En udvidelse af et allerede registreret pant i betalingsrettigheder anses som en ny pantsætning, og skal derfor meddeles Landbrugsstyrelsen på samme måde som en registrering af pant i betalingsrettigheder ved brug af blanketten ”Registrering af pant i betalingsrettigheder”. Meddelelsen registreres mod indbetaling af et gebyr på 2.250 kr.

Registrering af pant i betalingsrettigheder

Meddelelse om registrering af tinglyst pant i betalingsrettigheder

En panthaver, som har tinglyst et pant i betalingsrettigheder, kan indtil den 30. september 2018 gebyrfrit få registreret sit pant hos Landbrugsstyrelsen. For at få registreret et tinglyst pant i betalingsrettigheder skal panthaver udfylde og indsende blanketten ”Registrering af tinglyst pant i betalingsrettigheder”. Blanketten skal underskrives af panthaver og vedlægges personbogsattesten som dokumentation.

En meddelelse om et tinglyst pant modtaget hos Landbrugsstyrelsen efter den 30. september 2018 registreres mod indbetaling af et gebyr på 2.250 kr.

Registrering af tinglyst pant i betalingsrettigheder

Hel eller delvis aflysning af pant i betalingsrettigheder

En panthaver kan aflyse et pant i betalingsrettigheder helt eller delvist. For at aflyse et pant helt eller delvist skal panthaver udfylde og indsende blanketten ”Aflysning af et pant i betalingsrettigheder”. Registreringen af aflysningen er gebyrfri. 

Aflysning af et pant i betalingsrettigheder

Kreditorskifte

I tilfælde af at en pantsætter skifter bank, er det muligt for den nye bank at indtræde i det eksisterende pant i betalingsrettigheder. Den udtrædende panthaver, dvs. den tidligere bank, skal udfylde og indsende blanketten ”Kreditorskifte af pant i betalingsrettigheder”. Blanketten skal underskrives af den udtrædende panthaver. Vi registrerer meddelelsen om kreditorskifte mod indbetaling af et gebyr på 2.250 kr. 

Kreditorskifte af pant i betalingsrettigheder

MENU