Gå til hovedindholdet
Betalingsrettigheder

Læs mere om betalingsrettigheder nedenfor eller i menuen til venstre.

Sådan får du støtte for dine betalingsrettigheder

Du skal råde over betalingsrettigheder for at kunne få støtte for dine arealer. Du kan købe eller leje betalingsrettigheder fra andre landmænd.

Når du får grundbetaling, bliver støtten beregnet på grundlag af værdien af de betalingsrettigheder, du råder over ved udløb af ændringsfristen i ansøgningsåret.

Hvad bliver støtten i 2018?

Log på Tast selv-service, og se den foreløbige værdi af dine betalingsrettigheder frem til og med 2019

Den grønne støtte indgår ikke i betalingsrettighedernes værdi. Værdierne af betalingsrettighederne, som du kan se på Tast selv-service, er derfor mindre, end det, som du får udbetalt i samlet støtte.

Ønsker du at kende det fulde støttebeløb, dvs. inklusive betaling for grøn støtte, skal du gange grundbetalingen med 1,45.

Det samlede beløb til grundbetaling i 2018 bliver lidt mindre end for 2017 på grund af et fald i Danmarks samlede støttebudget. For betalingsrettigheder med lav værdi (basisværdi i 2014) falder værdien i 2018. På grund af den interne omfordeling, er faldet dog mindre end faldet i støttebudgettet.

Betalingsrettighederne ændrer værdi hvert år

Fremover bliver betalingsrettighedernes værdi justeret hvert år.

Beregningerne af betalingsrettighedernes værdi i 2018 er foreløbig, da værdien bliver omregnet til kroner med den eurokurs, der gælder 1. oktober i ansøgningsåret.

Læs mere om betalingsrettigheder i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018

Du kan oplyse, hvordan du vil udnytte dine betalingsrettigheder

Når du søger om grundbetaling, kan du oplyse i ansøgningen, hvilke betalingsrettigheder der skal udnyttes først i ansøgningsåret.

Hvis ikke du prioriterer betalingsrettigheder, fastlægger vi rækkefølgen for, hvordan dine betalingsrettigheder udnyttes. Betalingsrettigheder med den højeste værdi pr. ha udnyttes først. Hvis du selv vælger udnyttelsesrækkefølgen, kan det betyde, at du får mindre støtte udbetalt. 

Bemærk, du kan ikke påvirke, hvilke betalingsrettigheder, der inddrages ved at angive, hvilke betalingsrettigheder, der skal udnyttes først.

Sådan overdrager du betalingsrettigheder

Du kan overdrage betalingsrettigheder til en anden landmand på alle tidspunkter af året. 

Du indsender skema til overdragelse via Tast selv-service. Hvis det drejer sig om afkortning af en allerede registreret overdragelse, er det erhverver, som indsender skemaet.

Hvis din konsulent skal indsende skemaet for dig, skal du give ham en fuldmagt.

Hvordan overdrager du en betalingsrettighed?

Læs mere i brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder.

Vi skal have modtaget overdragelsesskemaet senest ved udløb af ansøgningsfristen, hvis erhverver vil udnytte betalingsrettighederne i 2018.

Hvis overdragelsen er en ændring af erhververs ansøgning om grundbetaling, kan du indsende et overdragelsesskema frem til og med fristen for ændringer, hvis  Fællesskema 2018 er modtaget senest ved udløb af fristen for forsinket ansøgning.

Se frister for at indsende og ændre Fællesskema 2018

Du skal være aktiv landbruger for at erhverve betalingsrettigheder

Du skal opfylde kravet om at være aktiv landbruger, hvis du skal købe eller leje betalingsrettigheder. Du opfylder kravet, hvis du får grundbetaling i 2018.

Hvis du ikke får grundbetaling i 2018, skal du være berettiget til:

 • grundbetaling til min. 2,00 ha støtteberettiget areal, eller
 • min. 300 EUR i slagtepræmier.

Hvis du ikke gør det, skal du tilbageføre de betalingsrettigheder, som du eventuelt har erhvervet fra og med 17. maj 2017.

Læs hvad du skal gøre, hvis du ikke søger grundbetaling i 2018

Læs hvordan du tilbagefører betalingsrettigheder

Hvis du mangler betalingsrettigheder i 2018

Du skal være opmærksom på, at betalingsrettigheder ikke er knyttet til et bestemt areal. Hvis du køber eller lejer et areal, følger betalingsrettighederne svarende til arealet ikke automatisk med.

Du kan få betalingsrettigheder på tre måder:

 1. Du kan købe betalingsrettigheder. Du kan eventuelt kontakte din lokale landboforening, hvis du vil købe betalingsrettigheder.
 2. Du kan leje betalingsrettigheder af en anden landmand. Aftalen kan være med eller uden jord.
 3. Du kan få tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve, hvis du er en ung nyetableret landbruger eller nyetableret landbruger. I 2018 kan du også få tildelt betalingsrettigheder, hvis du i dette ansøgningsår råder over jord, der midlertidigt har været eksproprieret i løbet af de to foregående år eller længere. Læs mere i afsnittet ” Hvem kan søge nye betalingsrettigheder fra den nationale reserve”.

Hvem kan få tildelt nye betalingsrettigheder fra den nationale reserve?

Der er 3 grupper af ansøgere, der kan søge betalingsrettigheder fra den nationale reserve i 2018. Det drejer sig om ansøgere, der

 • Lever op til kravene om at være
  • ung og nyetableret landbruger, eller
  • nyetableret landbruger

 • i de foregående to år eller længere midlertidigt har fået eksproprieret et areal, som igen er støtteberettiget i 2018

Læs mere i vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018

Inddragelse af betalingsrettigheder i 2018

2-års reglen for inddragelse af betalingsrettigheder

Fra og med 2017 inddrager vi en eller flere betalingsrettigheder, hvis du 2 år i træk har et overskud af betalingsrettigheder i forhold til det areal, som du søger støtte til.

Selvom det fortsat er muligt at prioritere betalingsrettigheder, vil dette ikke påvirke, hvilke betalingsrettigheder, der bliver inddraget.

Inddragelsen sker efter følgende prioritering:

 • Betalingsrettigheder med laveste værdi pr. hektar 
 • Hvis flere betalingsrettigheder har samme værdi pr. hektar, inddrager vi den betalingsrettighed med den mindste størrelse i ha
 • Hvis betalingsrettigheder har samme lave værdi og samme størrelse, inddrager vi den betalingsrettighed med det højeste rettighedsnummer.
 • Hvis de betalingsrettigheder med lavest værdi pr. ha, udelukkende er forpagtede betalingsrettigheder, inddrager vi de forpagtede betalingsrettigheder.

Du kan vælge at ejede betalingsrettigheder skal inddrages før forpagtede betalingsrettigheder

Hvis du råder over både ejede og forpagtede betalingsrettigheder med samme, lave værdi, kan du i fællesskemaet angive, at dine egne betalingsrettigheder skal inddrages først.

MENU