Gå til hovedindholdet

Du kan ikke søge om miljøstøtte til de nye GLM-søer/vandhuller

Nye regler om GLM-landskabselementer giver dig mulighed for at modtage Enkeltbetaling til GLM-fortidsminder og GLM-søer/vandhuller. Du kan dog ikke modtage miljøstøtte til disse. Det betyder, at du skal være særlig opmærksom på, hvordan du indtegner de arealer, som du har et tilsagn på, eller som du søger Særlig miljøstøtte til.

Publiceret 17. februar 2014

Du kan nu søge Enkeltbetaling for to typer af GLM-landskabselementer: 

  • GLM-søer/vandhuller
  • GLM-fortidsminder 

GLM-søer og -vandhuller

Du kan ikke søge udbetaling fra ordninger under Landdistriktsprogrammet (LDP) og Særlig miljøstøtte (artikel 68) til GLM-søer/vandhuller. Det gælder både for eksisterende og for nye tilsagn.

Det skyldes, at disse arealer ikke dyrkes, og at der derfor ikke er et ekstra tab på grund af betingelserne knyttet til miljøstøtteordningen.

Hvis du søger miljøstøtte til en mark med en GLM-sø eller et GLM-vandhul, skal du derfor indtegne den som en selvstændig mark og anmelde den med afgrødekode 310.

Du kan søge enkeltbetaling til begge marker, men kun miljøstøtte til marken uden GLM-søen/vandhullet.

GLM-fortidsminder

Du kan godt søge udbetaling til GLM-fortidsminder fra ordninger Ekstensivt landbrug og Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer samt de 5-årige ordninger under Landdistriktsprogrammet, hvis du anvender GLM-fortidsmindet som en del af en tilstødende græsmark.

Hvis du har et 5-årigt tilsagn, skal du være opmærksom på, at arealstørrelsen ikke kan øges i forhold til det gældende tilsagn. I praksis kan du altså normalt ikke få støtte til det nye arealer under et gældende tilsagn

Mere information

Læs mere i vejledningerne:

Vejledning til Fællesskema 2014

Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 (under ordningen Ekstensivt landbrug)

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (under ordningen Miljøbetinget tilskud).

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Arealtilskud på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail arealtilskud@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU