Gå til hovedindholdet

Sådan behandler vi dine persondata

Landbrugsstyrelsen behandler ofte personoplysninger, når vi varetager vores opgaver. Her kan du blive klogere på, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til, hvordan vi behandler persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren for Landbrugsstyrelsen på følgende måder:

Landbrugsstyrelsen
Att. : ”Databeskyttelsesrådgiver”
Nyropsgade 30
1780 København V
Telefon: +45 33 95 80 00
Mail: dpo@lbst.dk

Hvornår indsamler og behandler vi persondata?

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling, ved indgåelse af kontrakter eller andre formål, som er i overensstemmelse med vores lovbestemte formål og pligt til at journalisere og gemme oplysninger efter statens arkivregler.

Vi behandler personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Oplysningerne kan i særlige tilfælde blive delt med andre myndigheder, for eksempel et andet ministerium, hvis vi afgør, at en henvendelse hører under et andet ministeriums ressortområde.

Læs databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. 

Hvilke personoplysninger indhenter vi?

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser.

Ved indsamling af oplysninger om dig vil du bl.a. blive informeret om, hvilke oplysninger vi behandler og til hvilket formål. Skulle oplysningerne senere blive behandlet til nye formål, vil du i visse tilfælde blive informeret igen. Læs mere i databeskyttelseslovens § 23.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, er bl.a. kontaktoplysninger, herunder:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mail
  • bruger-ID
  • CPR-nummer
  • CVR-nummer
  • IP-adresse

Oplysninger om enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber med fysiske personer som deltagere betragtes også som personoplysninger.

Vi kan desuden på eget initiativ henvende os til dig og indsamle og behandle opdaterede personoplysninger i forbindelse med kontrol af kontaktoplysninger og validering af kontaktoplysninger ved opslag i CPR og CVR. Det sker for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende, hvilket er et krav ifølge bogføringslovgivningen og databeskyttelsesforordningen. Derfor er det også vigtigt, at du selv opdaterer dine personoplysninger løbende i vores systemer.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne. Vi gennemgår periodisk vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Videregiver vi dine oplysninger?

Vi videregiver personoplysninger til andre myndigheder som led i vores myndighedsudøvelse, til statistiske og videnskabelige formål samt forskningsformål. Derudover videregiver vi personoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet i henhold til anden lovgivning – herunder aktindsigt ifølge offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Find ud af, hvilke oplysninger vi har om dig

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Hvis du henvender dig og gerne vil haveindsigt i dine oplysninger, kræver vi – for at undgå uretmæssig indsigt – dokumentation for din identitet, medmindre vi kan være sikre på identiteten, f.eks. hvis vi modtager henvendelsen via Offentlig Digital Post, jf. nedenfor.

Det kan i visse tilfælde være, at vi ikke kan give dig fuld adgang til de oplysninger, vi har om dig, på grund af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger, vil vi opfordre dig til at henvende dig via Offentlig Digital Post (e-boks) til Landbrugsstyrelsen. Alternativt kan du skrive til mail@lbst.dk. Angiv venligst ”Indsigt i personoplysninger” som emne. Hvis du sender en forespørgsel til lbst@lbst.dk, skal du dog være opmærksom på ikke at medsende følsomme personoplysninger og CPR-nummer.

Adgang til at rette dine personoplysninger

Hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig, som er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Vi skal i så fald bede dig om at henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringer så hurtigt som muligt.

Er du uenig i vores behandling af personoplysninger?

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at du kan lave en kontrakt med Landbrugsstyrelsen eller få din sag behandlet.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmesiden for at udvikle sidens brugervenlighed.

Læs mere om vores brug af cookies

Informationssikkerhed

I Landbrugsstyrelsen har informationssikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, hvordan vi beskytter data, systemer og services og er certificeret inden for ISO 27001 – standard for informationssikkerhed. Vi beskytter således kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret, samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til dem.

For at beskytte dine oplysninger bedst muligt ved en eventuel ny databehandling, foretager vi en vurdering af, om vores behandling af dine oplysninger indebærer en høj risiko for dig.

Vil du klage?

Klager over Landbrugsstyrelsens behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk

Ændring af denne persondatapolitik

Persondatapolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret nederst på denne side.

MENU