Gå til hovedindholdet

Udbud i Landbrugsstyrelsen

Her kan du finde information om udbud i Landbrugsstyrelsen.

Her kan du se vores indkøbsplaner for 2018

Klik på et udbud herunder for at finde mere information om det enkelte udbud.

Agricultural monitoring using satellite images

The tender for “Agricultural monitoring using satellite images” consists of two analyses tasks. Task 1 is a monitoring task with the aim of detecting the degree of establishment of catch crop cover on Danish fields. Task 2 is also satellite monitoring task, but this task is specifically focusses on detecting the timing of harvest of maize fields. The purpose of the project is mainly to test if satellite monitoring can contribute to an improved and less time consuming control task on targeted catch crops and MFO crops in maize.  

Udbuddet “Agricultural monitoring using satellite images” består af to analyseopgaver. Opgave 1 er en monitoreringsopgave med det formål at fastslå etableringsgraden af efterafgrøder på de danske marker. Opgave 2 er også en satellitmonitoreringsopgave, men denne opgave er specifikt rettet mod, at detektere tidspunkterne for majshøst på de danske marker. Projektet har til hensigt at teste om, hvorvidt satellitmonitorering kan bidrage til en forbedret og mindre tidskrævende kontrolopgave på målrettede efterafgrøder og MFO-efterafgrøder i majs

Tilbudsfrist(tender deadline) 25. maj 2018 kl. 12:00 

 

 

Kantinedrift i København og i Augustenborg

Landbrugsstyrelsen udbyder to delaftaler vedrørende drift af styrelsens kantiner i henholdsvis København (delaftale A) og Augustenborg (delaftale B).

På nuværende tidspunkt arbejder der ca. 700 medarbejdere i København, hvoraf ca. 325 medarbejdere i gennemsnit benytter kantinen dagligt. Dette er inkl. Fiskeristyrelsens medarbejdere, som har adgang til kantinen i København efter aftale med Landbrugsstyrelsen. I Augustenborg arbejder der på nuværende tidspunkt ca. 350 medarbejdere, hvoraf ca. 100 medarbejdere i gennemsnit forventes at benytte kantinen dagligt. Dette er inklusiv medarbejdere fra Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen, som har adgang til kantinen i Augustenborg efter aftale med Landbrugsstyrelsen.

Leverandørerne skal ud over kantinedriften levere mødeforplejning, tilbyde forplejning ved receptioner og lignende, stå for frugtordningen og give mulighed for take-away.

Tilbudsfrist 17. maj 2018 kl.12.00

 

 

 

Marksyn af præbasislæggekartofler

Landbrugsstyrelsen  udbyder kontrakt med henblik på at tildele en tilbudsgiver opgaven med at udføre marksyn af præbasislæggekartofler. Tilbudsgiver skal koordinere og sørge for at marksyn udføres i overensstemmelse med de af ordregiver udmeldte retningslinjer. Tilbudsgiver skal sikre, at markerne synes for planteskadegørere og –sygdomme, og hvis relevant, at der tages prøver af planterne som sendes til analyse på et plantediagnostisk laboratorium.

Tilbudsfrist den 1.maj 2018 kl.12:00

Kontrakt om drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling på tilskuds- og kontroladministrative systemer.

Dette udbud er et begrænset EU udbud på drift, support, vedligehold og videreudvikling af Landbrugsstyrelsens tilskuds- og kontroladministrative systemer. Tidligere og i tidsplanen her på hjemmesiden bl.a. benævnt som CAP-kortsigt/VAKS mfl. Der er tale om fagsystemer blandt andet til at administrere EU's støtteordninger til landbrug, som i høj grad bundet af de love og regler, som udstedes for de pågældende områder.

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.6, da Landbrugsstyrelsen har vurderet, at der kan sikres ensartethed mellem Kontrakterne, opnås stordriftsfordele og mere enkel kontraktadministration netop ved at samle flere systemer i et udbud. Der er tale om både økonomiske og markedsmæssige hensyn bag beslutningen. Der kan derfor kun afgives prækvalifikationsanmodning og herefter tilbud på en enkelt kontrakt i sit hele. Kontrakten er 4-årig uden mulighed for option.

Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 20. april 2018, kl. 12:00.

Der er tale om et begrænset EU Udbud, hvorfor der først gennemføres en prækvalifikations runde. Det er kun de virksomheder som bliver prækvalificeret som vil have mulighed for at stille spørgsmål til tilbudsfasen eller tilbudsmaterialet og afgive tilbud.

Frist for afgivning af tilbud er den 15. juni 2018 kl.12.00

__________________________________

__________________________________

 

 

 

 

 

Rådgivningsordning for biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle

Vi udbyder en rådgivningsordning for 28 eksisterende biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle.  

Formålet med rådgivningsordningen er at nedsætte landbrugets udledning af metan og andre drivhusgasser fra stalde og lagre og optimere produktionen af biogas fra gylle. Der er afsat 8,6 mio. kr. til ordningen.  

Rådgivningen skal udføres af et rejsehold, der kan støtte de 28 biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle, primært svinegylle, med at gennemføre nærmere undersøgelser af, hvilke barrierer der eksisterer i dag i forhold til at få udsluset gyllen hurtigere fra stald og lager og transporteret ind til biogasfællesanlægget.  

Rådgivningen skal udføres fra midten af 2018 og frem til slutningen af 2020. 

Tilbudsfristen er den 1. maj 2018, kl. 12.00

Spørgsmål og svar(opdateret 23-04-2018)

Udbudsbetingelser(opdateret 26-03)

Kravspecifikation og opgavebeskrivelse

Udkast til kontrakt

Bilag A - ESPD - link

Bilag B - Støtteerklæring

Bilag C - Konsortieerklæring

Arbejdsbeklædning - Prækvalifikation

Dette udbud omhandler forskellige typer af arbejdsbeklædning til forskellige personalegrupper i Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriets departement, Søfartsstyrelsen og Fiskeristyrelsen. Dele af beklædningen er fælles for to eller flere styrelser.

Af personalegrupper kan nævnes følgende: Medarbejdere i jordbrugskontrol, fiskerikontrol, på fiskerikontrolskibe, herunder medarbejdere der gør tjeneste på broen, i maskinen, på dækket og i kabyssen, tilsynsfolk på fødevare- og veterinærområdet, kontorbetjente/håndværkere og skovarbejdere. Ordregiver vurderer, at der samlet er omkring 2000 medarbejdere hos Ordregiver, som i det daglige bruger en eller anden form for arbejdsbeklædning.

Beklædningen består bl.a. af: Uniform, sø- og regntøj, sko, sandaler, støvler og sikkerhedsfodtøj, bukser, shorts, skjorter, trøjer, strømper, kedeldragter, termotøj, poloshirts, t-shirts, handsker, hovedbeklædning, skal-jakker, vinterjakker, fleecejakker og sikkerhedstøj.

Der er tale om et udbud med forhandling, hvorfor der først gennemføres en prækvalifikations runde. Det er kun de virksomheder som bliver prækvalificeret som vil have mulighed for at afgive tilbud.

Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 3. april 2018, kl. 12:00.

Tilbusfrist for de prækvalificerede tilbudsgivere den 15. maj kl. 12:00

 

 

 

 

MENU