Gå til hovedindholdet

Data & Analyse

Data & Analyse har til hovedopgave at opbygge et analytisk miljø, som skal understøtte styrelsens øvrige enheder med standardiserede værktøjer. Enheden forestår effektvurderinger, opbygger et Data Warehouse- og Data Management miljø samt tilhørende ledelsesinformation, herunder implementering af BI-strategien og ansvaret for BICC. Endvidere forestås implementering af styrelsens strategi for datadrevet risikobaseret kontroludtagning, udarbejdelse af risikoanalyser i forbindelse med kontroludtagning, opgaver vedr. økonomisk analyse, standardproduktionsplaner og styringsredskaber, effektiviseringsredskaber, procesanalyse, forretningsmodeller mv. Endelig varetager enheden styrelsens samarbejdsaftale med Danmarks Statistik og producerer officiel statistik.

Opgaver og ansvar

Data & Analyse har ansvar for: 

 • Udarbejdelse af risikoanalyser og ansvar for udrulning af strategi for risikobaseret kontrol
 • Udvikling af risikobaserede kontrolmetoder
 • Analyseberedskab
 • Udtagning til kontrol (jordbrugs- og tilskudsområdet)
 • Internationale rapporteringer på jordbrugs- og fiskeriområdet
 • Opbygning af et Data warehouse
 • Udarbejde ledelsesinformation og ansvar for udrulning af BI-strategien
 • Sekretariatsfunktion for BICC (Business Intelligence Competence Center)
 • Udvikle og vedligeholde Landbrugsstyrelsens Data Warehouse
 • Udarbejdelse af officiel statistik til Eurostat
 • Udarbejde statistisk materiale til offentligt brug (jordbrug, fiskeri og akvakultur)
 • Effektvurderinger – forventede og realiserede effekter
 • Generelle økonomiske analyser
 • Erhvervs Økonomiske Konsekvensvurderinger (EØK)
 • Økonomiske datakort

Organisatorisk placering

Data og Analyse er en del af området Ressourcer sammen med enhederne IT, HR, Økonomi, Jura og Kunder & Kommunikation.

Ledelse

Enhedschef Troels Pade
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: dataanalyse@lbst.dk

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
Ressourcer
Data & Analyse 
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: dataanalyse@lbst.dk

MENU