Gå til hovedindholdet

Projekttilskud

Kerneopgaven i enheden Projekttilskud er behandling af ansøgninger om tilskud til projekter inden for jordbrug, fiskeri, fødevareforarbejdning, EU’s markedsordninger og nationale ordninger. Det meste af vores sagsbehandling foregår digitalt, og vi udvikler løbende systemer og sagsgange, som kan effektivisere og forenkle de komplekse processer, så de bliver lettere tilgængelige for alle.

Opgaver og ansvar

Enheden består af tre teams:

 • Team LDP
 • Team EHFF/MO
 • Team GUDP

Team LDP
Team LDP behandler ansøgninger under Landdistriktsprogrammet.

Team EHFF/MO
Team EHFF/MO behandler ansøgninger under Den Europæiske Fiskerifond samt den Fælles Markedsordning og en række nationale tilskudsordninger.

De primære arbejdsopgaver i de to teams er behandling af:

 • Tilsagnsansøgninger
 • Budgetændringer
 • Projektændringer
 • Slutrapporter
 • Kontrolrapporter
 • Udbetalingsanmodninger

Team GUDP
Team GUDP administrerer Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og behandler ansøgninger under erhvervsstøtteordningen. For at få tilskud under GUDP skal et projekt både udvikle en bæredygtig metode til at løse miljøproblemer og skabe økonomisk vækst i fødevaresektoren. Med andre ord, skal projektet både være en fortjeneste for virksomheden og for miljøet.

Teamets arbejdsområder spænder over følgende fagområder:

 • Økologi
 • Planter
 • Husdyr
 • Forarbejdning
 • Fisk og akvakultur
 • Energi

Organisatorisk placering

Projekttilskud er en enhed under Kunder & Produktion.

Ledelse

Jens Yde
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: projekttilskud@lbst.dk

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
Kunder og Produktion
Projekttilskud
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: projekttilskud@lbst.dk

MENU