Gå til hovedindholdet

Administrativ Jordbrugskontrol

Enheden Administrativ Jordbrugskontrol varetager administrativ kontrol og sagsbehandling på krydsoverensstemmelses-, miljø- og økologiområdet, herunder driften af flere af områdernes registre. 

Opgaver og ansvar

Enhedens primære opgaver er kontrol af økologiautorisationer, sagsbehandling og vejledning for økologiske bedrifter og –virksomheder, samt håndtering af den Økologiske Frødatabase.

På kvælstofområdet varetager enheden:

  • kontrol af gødningsregnskaber og harmoniundtagelsen
  • administration af Register for Gødningsregnskab og Gødningsdatabasen
  • sagsbehandling af krydsoverensstemmelsessager

Enheden er også ansvarlig for området Handelsgødning og sagsbehandling af KO-sager, og er kontrapunkt til politi- og anklagemyndighed i overtrædelsessager, når det gælder økologi og gødning.

Enheden bistår ved FVO auditbesøg og DAS-revisionen.

Enheden Administrativ Jordbrugskontrol er ledet af konstitueret enhedschef Stina Siemsen og 4 teamledere for Team Kvælstofadministration, Team Økologiadministration, Team KO-sagsbehandling og Team Stab & Handelsgødning. 

Organisatorisk placering

Administrativ Jordbrugskontrol er en del af området Kunder & Produktion sammen med enhederne Arealtilskud, Projekttilskud, Jordfordeling & Landbrugslov og Vand & Natur Tilskud. 

Ledelse

Enhedschef Niels Erik Nymark Jensen
Telefon: 33 95 80 00
E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk

Team Kvælstofadministration
Teamleder Jette Bøjskov
Telefon: 33 95 80 00
E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk

Team Økologiadministration
Teamleder Inger Løn 
Telefon: 33 95 80 00
E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk

Team KO-sagsbehandling og Handelsgødning
Teamleder Tina Bagge Bonnichsen 
Telefon: 33 95 80 00
E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk

Team Stab & Faglig Support 
Teamleder Tina Bagge Bonnichsen 
Telefon: 33 95 80 00
E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
Kunder & Produktion
Administrativ Jordbrugskontrol
Telefon: 33 95 80 00
E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk

Opdateret 25. april 2018

MENU