Gå til hovedindholdet

Medarbejderne

Direktør Jette Petersen siger:

"Det har været hårdt for de medarbejdere, vi har sagt farvel til, men de har været gode til at bevare humøret og levere en enestående indsats.

For de nye medarbejdere har der været en pionerånd, som har løftet meget."

De er flyttet med

30 medarbejdere har valgt at flytte med deres arbejdsplads fra København til Sønderjylland.

For medarbejderne har valget om at flytte med eller ej været båret af personlige beslutninger og afvejninger i forhold til sammenhængen mellem arbejdsliv og privatliv.

Der er dog mange medarbejdere, som har ydet en ekstrem stor indsats i overgangsperioden og været en uvurderlig hjælp i forhold til opbygningen af arbejdspladsen i Augustenborg, men de har ikke personligt haft mulighed for at flytte med.

Opsigelser og nye job

Siden oktober 2015 og frem til maj 2017 har cirka 590 medarbejdere - både flytteberørte og ikke-flytteberørte - forladt deres stillinger i styrelsen.

Heraf har cirka 150 fået et andet job internt i styrelsen. Af de flytteberørte har cirka 60 medarbejdere fået et andet ikke-flytteberørt job i styrelsen.

De resterende cirka 440 medarbejdere har forladt styrelsen helt.

Sygefravær

Det generelle billede er, at flytningen ikke har påvirket sygefraværet nævneværdigt, når man ser på gennemsnitstal for styrelsen. Sygefraværet er nogenlunde det samme før flytningen som efter flytningen.

Vi har dog set en tendens til, at de enheder, som var berørt af flytningen havde et højere sygefravær under flytningen, men vi oplevede i høj grad, at de berørte medarbejdere blev ved med at klø på, udførte deres opgaver og oplærte nye kolleger.

Før flytningen havde hver medarbejder cirka 10 sygedage i gennemsnit om året. Under flytningen var det cirka 10,7 dage i gennemsnit i hele styrelsen. Vi har endnu ikke tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre det gennemsnitlige antal sygedage efter flytningen.

MENU