Gå til hovedindholdet

Hvad koster flytningen?

De samlede implementeringsudgifter vurderes til at udgøre cirka 96 mio. kr. Hertil kommer varige omkostninger.

I perioden 2016-2019 forventes implementeringsudgifterne og de varige omkostninger til sammen at beløbe sig til cirka 165,9 mio. kr. Hertil kommer omkostninger til at nedbringe sagsbehandlingstider og nå øvrige mål, som har været udfordret af flytningen.

Fra 2020 og frem forventes den varige meromkostning at være 29,9 mio. kr. årligt. 

Overblik over udgifter

Mio. kr.2016*201720182019I altÅrligt herefter
Personalerelaterede omkostninger (rekruttering, fratrædelsesgodtgørelse, flyttegodtgørelse mv.) 10,88,70,00,019,50,0
Tjenesterejser (inkl. besigtigelsesture)7,45,64,14,121,24,1
Etablering af arbejdspladser og klargøring af Augustenborg og Tønder13,53,510,00,027,00,0
Husleje og drift i Sønderjylland samt besparelse i København3,76,00,89,720,29,7
Personaleomkostninger, dobbeltbemanding og ny organisering18,426,017,516,078,016,0
I alt53,749,832,529,9165,929,9

Hvor kommer pengene fra?

Styrelsen er på Finansloven 2017 blevet tildelt samlet 132 mio. kr. i årene 2017-2020.

Ombygningen af Augustenborg Slot

Bygningsstyrelsen har oplyst, at ombygningen af Augustenborg Slot forventes at ligge på 102,6 mio. kr. Bygningsstyrelsen afholder denne udgift.

MENU