Gå til hovedindholdet

Tilskudsudbetaling

Tilskudsudbetaling er en enhed i Landbrugsstyrelsen. Det skal skabe en sikker og effektiv ramme for udbetaling af landbrugs- og fiskeristøtten til styrelsens kunder.

Opgaver og ansvar

Tilskudsudbetaling har ansvaret for:

 • Landbrugsstyrelsens kunderegister
 • at registrere pantsætning af betalingsrettigheder og transport af kundernes støtte til andre modtagere
 • at koordinere og følge op i forhold til indenlandske og udenlandske revisionsbesøg
 • tilsyn med andre myndigheder som Landbrugsstyrelsen har uddelegeret ansvar og opgaver til i forbindelse med administrationen af støtten
 • tilsyn med, at Landbrugsstyrelsen opfylder de formelle krav, som EU stiller til et udbetalingsorgan
 • at overføre landbrugs- og fiskeristøtten til styrelsens kunder via NemKonto
 • at rapportere løbende til EU om udbetalingerne
 • at søge landbrugs- og fiskeristøtten refunderet fra EU til Landbrugsstyrelsen
 • bogholderifunktioner, herunder debitoradministration, i forhold til den udbetalte støtte
 • årsregnskabet for udbetalingerne under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
 • EU-forhandlinger om overordnede regler for betalingsorganernes administration og de finansielle regler for landbrugsfondene EGFL og ELFUL.

Organisatorisk placering

Tilskudsudbetaling er en del af området EU & Landbrug.

Ledelse

Enhedschef Hans Jørgen Langfrits
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: tilskudsudbetaling@lbst.dk

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
EU & Landbrug
Tilskudsudbetaling
Tlf.: 3395 8000
Email: tilskudsudbetaling@lbst.dk

Opdateret 14. august 2017

MENU