Gå til hovedindholdet

Planter

Planteenheden varetager opgaverne som plantesundhedsmyndighed, herunder international repræsentation, regeludvikling og eksportfremme, tilrettelæggelse af avls-/import-/eksport-kontrol, overvågning og beredskab. Vi løser også opgaver vedrørende skov- og markfrø/sædekorn, træemballage, EU handelsnormer og plantenyhedsbeskyttelse. Endelig fører enheden tilsyn med TystofteFonden, der står for afprøvning af nye sorter. 

Opgaver og ansvar

Planteenheden står for udarbejdelse af reglerne, tilrettelæggelsen og administrationen af en bred vifte af opgaver indenfor kontrol og udvikling på frø- og planteområdet og betjener således flere brancher på jordbrugs- og virksomhedsområdet.

Planteenheden har blandt andet følgende opgaver og ansvar:

  • Overvågning og beredskab i forhold til udefrakommende trusler mod planternes sundhed
  • Det internationale arbejde på områderne, herunder det omfattende EU-relaterede arbejde. Planter forhandler her løbende løsninger, der bedst muligt sikrer danske samfundsinteresser samt erhvervsinteresser på de givne områder.
  • Tilrettelægger og koordinerer tilsyn, kontrol og certificering
  • Politik- og regeludvikling

Organisatorisk placering

Planteenheden er placeret i området EU & Landbrug og ligger i København (Nyropsgade).

Enheden har et team i Augustenborg – Plantetilsynsteamet - der har ansvaret for de forskellige kontrolordninger på området. Teamet tilrettelægger ordningerne og varetager koordineringen med kontrolafdelingerne i forbindelse med plantetilsyn og overvågning, oprettelse og håndtering af kunderegister samt fakturering. Teamet har også ansvaret for certificering af kartofler og frø, sædekorn og skovfrø. Plantetilsynsteamet refererer til Planteenheden i Nyropsgade.

Ledelse

Enhedschef Kristine Riskær
Tlf.: 45 26 37 00. Hovednummer: 33 95 80 00
E-mail: planter@lbst.dk

Teamledelse Augustenborg 
Teamleder Johanne Marie Ludvigsen
Tlf.: 22 65 02 14. Hovednummer 33 95 80 00
E-mail: planter@lbst.dk

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
EU & Landbrug
Planter
Tlf.: 33 95 80 00 
E-mail: planter@lbst.dk   

Opdateret 14. august 2017

MENU