Gå til hovedindholdet

Miljø & Biodiversitet

Enheden har ansvar for miljøreguleringen af landbruget og fremmer økologi, miljø og biodiversitet gennem tilskudsordninger.

Opgaver og ansvar

Vi har ansvar for:

  • gennemførelsen af EU’s regler om krydsoverensstemmelse i Danmark
  • styrelsens plantepolitiske opgaver, herunder anvendelse af genmodificerede afgrøder (GMO) samt opgaver i relation til landbrugets klimapåvirkning
  • udmøntning af EU’s nitratdirektiv og vandrammedirektiv i gødskningsloven
  • forhandlinger med EU-kommissionen
  • nyheder og kommunikation
  • bekendtgørelser, vejledninger, kontrolinstrukser og lovarbejde
  • erhvervskontakt - afklaring af ønsker og behov
  • minister- og departementsbetjening
  • udformning af nye miljøstøtteordninger
  • support vedrørende forvaltning til sagsbehandling af ansøgninger 

Organisatorisk placering

Miljø & Biodiversitet er en del af området EU & Landbrug.

Ledelse

Enhedschef Louise Piester
Tlf.: 93 59 73 47
E-mail: lopies@lbst.dk

Enhedschef Steen Bonde
Tlf.: 21 63 53 12
E-mail: sbo@lbst.dk

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
EU & Landbrug
Miljø & Biodiversitet
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: miljobio@lbst.dk

MENU